By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Press Releases August 2018

Title Date
Minister Andrew Doyle T.D., and Minister Josepha Madigan T.D. announce the Joint Signing of a Contract for the Provision of Deer Management Services in the Co. Wicklow Region 02 August 2018
É fógartha ag an Aire Andrew Doyle T.D. agus ag an Aire Josepha Madigan T.D. go síneoidh siad beirt conartha i leith seirbhísí bainistíochta Fianna a Sholáthar i Réigiún Chill Mhantáin 02 August 2018
Creed Welcomes Approval for Advance Payments and Certain Flexibilities in GLAS Scheme 02 August 2018
Fáilte curtha ag Creed go bhfuil réamhíocaíochtaí le ceadú faoi scéim GLAS chomh maith le solúbthachtaí eile 02 August 2018
Minister announces €2.75 million Fodder production incentive for Tillage farmers. 03 August 2018
Dreasacht táirgeachta fodair €2.75 milliún fógartha ag an Aire d'fheirmeoirí Curaíochta. 03 August 2018
Creed Announces Chair of the TB 2030 Forum 03 August 2018
Cathaoirleach Fhóram TB 2030 fógartha ag an Aire Creed 03 August 2018
€23.5m Investment for a Major Quay Extension in Castletownbere - Creed - Doubling the Landing Facilities on Dinish Island 04 August 2018
Minister Creed Announces Further Details on the Extension of Electronic Identification (EID) To All Sheep 07 August 2018
Tuilleadh sonraí fógartha ag an Aire Creed maidir leis an gCóras Sainaitheanta Leictreonach (EID) a bheith le cur i bhfeidhm i gcás gach caora 07 August 2018
Creed Welcomes Further Allocation of Employment Permits for Meat Processing 10 August 2018
Fáilte curtha ag Creed roimh leithdháileadh breise ceadúnas fostaíochta do phróiseáil feola 10 August 2018
Minister Creed Opens Tullamore Show & FBD National Livestock Show 12 August 2018
Seó Thulach Mhór agus Seó Náisiúnta Beostoic FBD Oscailte ag an Aire Creed 12 August 2018
Minister Doyle announces new Knowledge Transfer Scheme for Forest Owners 15 August 2018
Scéim Aistrithe Eolais nua fógartha ag an Aire Doyle d'Úinéirí Foraoise 15 August 2018