By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Press Releases July 2018

Title Date
Creed Announces Public Consultation on Inshore Fisheries Strategy 01 July 2018
Comhchomhairleoireacht Phoiblí Fógartha ag Creed ar an Stratéis Iascaigh Cois Cladaigh 01 July 2018
Minister Creed Announces the Opening of the Qatari Market for Irish Meat and Meat Products 02 July 2018
Fógartha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD, inniu go bhfuil margadh mairteola Chatar oscailte d'Fheoil agus do Tháirgí Feola na hÉireann 02 July 2018
Doyle announces publication of Ireland's third National Forest Inventory 02 July 2018
Fógartha ag an Aire Stáit Doyle go bhfuil tríú Fardal Náisiúnta Foraoise na hÉireann foilsithe 02 July 2018
Creed announces €13.2m Basic Payment refund to 97,000 farmers 02 July 2018
Fógartha ag Creed go bhfuil €13.2m in aisíocaíocht faoi Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí le híoc le 97,000 feirmeoir 02 July 2018
Creed Marks Record €13.6 Billion Food Exports with Publication of Food Wise - Steps to Success 2018 Focusing on Environmental Sustainability and Brexit Response 06 July 2018
Food Wise - Steps to Success 2018 foilsithe ag an Aire Creed tráth ar fiú €13.6 Billiún Onnmhairí Bia na hÉireann Ag díriú ar Inmharthanacht Comhshaoil agus ar Fhreagra i leith an Bhreatimeachta 06 July 2018
Agriculture Secretary General Appointed to the Department of Justice and Equality 10 July 2018
Ard-Rúnaí na Roinne Talmhaíochta ceaptha chun na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais 10 July 2018
Minister Creed Announces New Research Grant Awards 11 July 2018
Deontais nua taighde fógartha ag an Aire Creed 11 July 2018
Creed launches the Food Safety and Food Authenticity Strategy. 12 July 2018
Straitéis um Shábháilteacht Bia agus Barántúlacht Bia seolta ag an Aire Creed 12 July 2018
Doyle announces two publications 'Forests and Water' and 'Draft Plan for Forests and Freshwater Pearl Mussel in Ireland' 14 July 2018
Dhá fhoilseachán fógartha ag Doyle 'Foraoisí agus Uisce' agus 'Dréachtphlean d'Fhoraoisí agus do Dhiúilicíní Péarla Fionnuisce in Éirinn' 14 July 2018
Results of Residue Testing in 2017 Shows Continued High Levels of Compliance 15 July 2018
Léiríonn tástálacha ar iarmhair in 2017 go bhfuil an leibhéal comhlíontachta fós an-ard 15 July 2018
Minister Creed Announces €1.5 million EMFF Grants by Fisheries Local Action Groups 16 July 2018
€1.5 milliún i ndeontais EMFF ó Ghrúpaí Áitiúla Gníomhaíochta Iascaigh fógartha ag an Aire Creed 16 July 2018
Creed Welcomes Growing Support for CAP Budget 16 July 2018
Tacaíocht do Bhuiséad CAP ag neartú agus fáilte curtha ag Creed roimhe 16 July 2018
Statement by the Minister for Agriculture, Food & Marine following Fodder Co-ordination Group meeting Thursday 19 July 2018 19 July 2018
Ráiteas ón Aire Talmhaíochta, Bia & Mara i ndiaidh chruinniú de chuid an Ghrúpa Comhordaithe Fodair Déardaoin an 19 Iúil 2018 19 July 2018
Creed Announces Extension of Deadline for Submission of Data for Farm Improvement Plans to the 14 August 2018 20 July 2018
Síneadh go dtí an 14 Lúnasa 2018 fógartha ag Creed ar an spriocdháta le sonraí a chur ar aghaidh do Phleananna um Fheabhsú Feirme 20 July 2018
Creed announces €1.5m of Grants to support €4m in investment by 20 Seafood Companies 23 July 2018
Deontais €1.5m chun tacú leis an infheistíocht €4m atá déanta ag 20 Cuideachta Bia Mara fógartha ag an Aire Creed 23 July 2018
Creed meets Commissioner Hogan and Banks on Drought Situation 24 July 2018
Casann an tAire Creed leis an gCoimisinéir Hogan agus leis na Bainc chun an Triomach a phlé 24 July 2018
Ministers welcome Supports for Irish Vegetable Growers 31 July 2018
Fáilte curtha ag na hAirí roimh thacaíochtaí do shaothróirí glasraí na hÉireann 31 July 2018