By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Press Releases June 2018

Title Date
Publication of Submissions under National Consultation on the Common Agricultural Policy Post 2020 01 June 2018
Minister Doyle Launches 'Don't Risk it' Plant Health Awareness Campaign at Bloom 01 June 2018
Aighneachtaí faoi gComhchomhairleoireacht Náisiúnta ar an gComhbheartas Talmhaíochta i ndiaidh na bliana 2020 le foilsiú 01 June 2018
'Ná Téigh sa Seans' - Feachtas Feasachta maidir le Sláinte Plandaí seolta ag an Aire Doyle ag Bloom 01 June 2018
Minister Creed Pays Tribute to Joey Murrin 03 June 2018
Brexit and CAP Reform - Creed Meets Danish and Belgian Agriculture Ministers 05 June 2018
Andrew Doyle announces funding from Ireland to the European Forestry Institute 06 June 2018
Maoiniú na hÉireann d'Institiúid Foraoiseachta na hEorpa fógartha ag Andrew Doyle 06 June 2018
Doyle Discusses Brexit and CAP with Finnish Minister for European Affairs 08 June 2018
An Breatimeacht agus CAP á bplé ag an Aire Doyle le hAire Gnóthaí Eorpacha na Fionlainne 08 June 2018
Taoiseach and Minister Doyle open Vartry Lakes Walks in Co. Wicklow 09 June 2018
Cosáin Lochanna Fheartraí i gCo. Chill Mhantáin oscailte ag an Taoiseach agus ag an Aire Doyle 09 June 2018
Minister Creed Announces Details of 2018 US-Ireland Research and Development Partnership Call 10 June 2018
Creed Introduces Industry-led Conservation Measure for Razor Clams in the North Irish Sea 11 June 2018
Beart atá treoraithe ag an tionscal chun an scianbhreallach a chaomhnú i Muir Éireann Thuaidh tugtha isteach ag an Aire Creed 11 June 2018
Creed Highlights the Importance of Innovation for the Food Industry 12 June 2018
Béim leagtha ag an Aire Creed ar an tábhacht atá le Nuálaíocht san earnáil bia 12 June 2018
Creed Discusses Brexit with Gove in London 13 June 2018
An Breatimeacht pléite ag an Aire Creed le Michael Gove MP i Londain 13 June 2018
Ministers Creed and Donohoe confirm commencement of two Stamp Duty Reliefs for Farmers 15 June 2018
Dhá chineál faoisimh ó Dhleacht Stamp deimhnithe ag an Aire Creed agus ag an Aire Donohoe d'Fheirmeoirí 15 June 2018
Minister Creed Confirms Additional Plant Approvals for Export to the People's Republic of China 17 June 2018
Deimhnithe ag an Aire Creed go bhfuil breis Monarchana ceadaithe chun Onnmhairiú a dhéanamh chuig Daon-Phoblacht na Síne 17 June 2018
Creed Fights for Continued EU Funding for Fisheries & Farmers 18 June 2018
Creed ag Éileamh go Leanfadh an tAE ag Cur Maoiniú ar Fáil d'Iascaigh & d'Fheirmeoirí 18 June 2018
Minister Creed publishes "People in Dairy Action Plan" to Address Labour Issues in The Dairy Sector 20 June 2018
Plean Gníomhaíochta "People in Dairy" foilsithe ag an Aire Creed chun dul i ngleic le Deacrachtaí Saothair in Earnáil na Déiríochta 20 June 2018
Creed Highlights competitiveness, Brexit preparedness and human capital at the 16th meeting of the Food Wise 2025 High Level Implementation Committee 20 June 2018
Béim leagtha ag an Aire Creed ar chúrsaí iomaíochais, ullmhacht don Bhreatimeacht agus ar chaipiteal daonna ag an 16ú cruinniú de chuid Choiste Feidhmiúcháin Ardleibhéil Food Wise 2025 20 June 2018
Minister Creed seeks proposals for Food Waste Reduction and Agri-Food Tourism Initiatives under the Rural Innovation and Development Fund 22 June 2018
An tAire Creed ag lorg tograí faoin gCiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe maidir le Cur Amú Bia a Laghdú agus le Tionscnaimh Turasóireachta Agraibhia 22 June 2018
Burren Programme - Creed Announces Opening of 4th Tranche to Applicants 24 June 2018
Clár Bhoirne - An 4ú tráinse oscailte d'iarratasóirí fógartha ag an Aire Creed 24 June 2018
Extreme Forest Fire Risk - Condition RED 26 June 2018
Ard-Bhaol Tinte Foraoise - Fógra DEARG 26 June 2018
Creed Hosts Brexit Fisheries Discussion in Galway 28 June 2018
Plé faoi Iascaigh i gcomhthéacs an Bhreatimeachta arna óstáil ag Creed i nGaillimh 28 June 2018
Minister Creed Marks 16% Increase in Marine Employment at Annual Ocean Wealth Summit in Galway 28 June 2018
Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh an méadú 16% atá tagtha ar fhostaíocht mhuirí ag Cruinniú Mullaigh Shaibhreas Ár nAigéin i nGaillimh 28 June 2018
Department and Bord Bia Host Seminar with Online Retailer Alibaba 29 June 2018
Seimineár leis an miondíoltóir ar líne Alibaba reáchtáilte ag an Roinn agus Bord Bia 29 June 2018
Creed Welcomes French Agriculture Minister To Cork 30 June 2018
Fáilte curtha ag Creed roimh Aire Talmhaíochta na Fraince go Corcaigh 30 June 2018