By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Acmhainní Daonna

Tá forbairt an bhoinn acmhainní daonna thar a bheith tábhachtachi dtaca le cothabháil pobal bríomhar. Cothóidh agus feabhsóidhoideachas agus traenáil bríomhaireacht pobal tuaithe tacóidh siadle ceannaireacht a bhunú laistigh de na pobail cothóidh siad féinmhuinín cuirfidh siad cultúr fiontraíochta agus gnó chun cinnagus tabharfaidh siad aghaidh ar mhíbhuntáiste. Trí chumhacht athabhairt do ghrúpaí áitiúla agus trí fhorbairt phobail a éascú beidh na pobail in ann a bheith páirteach i bhforbairt a limistéar féin agus cabhrú leis an bhforbairt sin cúnamh a thabhairt maidirle dul i ngleic le míbhuntáiste agus feabhas foriomlán a chur ar an gcaighdeán maireachtála.