By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Tagairtí

An Coimisiún um an Teaghlach 1998 "Strengthening families for life" Tuarascáil Deiridh don Aire Gnóthaí Sóisialacha Pobail agus Teaghlaigh. Baile átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Roinn Talmhaíochta Bia agus Foraoiseachta 1996 "Growing for the Future" Plean Straitéiseach maidir le Forbairt na hEarnála Foraoiseachta in éirinn. Baile átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Roinn Talmhaíochta agus Bia 1998 Report of the Food Industry Development Group. Baile átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta 1998 Adult Education in an Era of Lifelong Learning; Green Paper on Adult Education. Baile átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta 1998 Adult Education in an Era of Lifelong Learning. Baile átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Roinn Fiontar Trádála agus Fostaíochta 1997 A Government Strategy for Services Employment Initiatives Through the Millennium. Baile átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Roinn Comhshaoil 1997 Sustainable Development A Strategy for Ireland. Baile átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Roinn Comhshaoil agus Rialtais áitiúil 1998 Task Force on Integration of Local Government and Local Development Systems Report. Baile átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Roinn Gnóthaí Sóisialacha Pobail agus Teaghlaigh 1999 Monitoring Poverty Trends; Data from the Living in Ireland Survey conducted by the Economic and Social Research Institute. Baile átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Roinn Leasa Shóisialaigh 1997 "Supporting Voluntary Activity" A Green Paper on the Community and Voluntary Sector and its Relationship with the State. Baile átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

Coimisiún na hEorpa 1997 European spatial development perspective An chéad dréacht oifigiúil An Bhruiséil: Coimisiún na hEorpa.

Coimisiún na hEorpa 1996 "The Cork Declaration; A Living Countryside". An Bhruiséil: Coimisiún na gComhphobal Eorpach.

Forfás 1996 Information Society Ireland Strategy for Action; Tuarascáil ó Choiste Stiúrtha Shochaí an Eolais in éirinn. Baile átha Cliath: Forfás.

Forfás 1996 "Shaping Our Future" Straitéis le haghaidh Fiontraíochta in éirinn sa 21ú hAois. Baile átha Cliath: Forfás.

Forfás 1999 Technology Foresight Ireland; An ICSTI Overview. Baile átha Cliath: Forfás.

Rialtas na héireann 1999 National Childcare Strategy Report of the Partnership 2000 Expert Working Group on Childcare. Baile átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

Rialtas na héireann 1994 Operational Programme for Agriculture Food and Forestry 1994 Baile átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

Rialtas na héireann 1995 Operational Programme for Local Urban and Rural Development 1994 Baile átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

Rialtas na héireann 1995 Operational Programme for the implementation of the EU LEADER II Initiative in Ireland 1994 - 1999. Baile átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

Rialtas na héireann 1996 Comhpháirtíocht 2000 maidir le hUilechuimsitheacht Fostaíocht agus Iomaíochas. Baile átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

Rialtas na héireann 1997 "Sharing in Progress" Straitéis Náisiúnta Frithbhochtaine. Baile átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

Heavey J. Roche M and Burke T. 1998. National Farm Survey 1997 Baile átha Cliath: Teagasc.

An Chomhairle Náisiúnta Eacnamaíochta agus Sóisialta 1994 "New Approaches to Rural Development" Report No. 97. Baile átha Cliath: NESC.

An Chomhairle Náisiúnta Eacnamaíochta agus Sóisialta 1997 "Population Distribution and Economic Development: Trends and Policy Implications" Report No. 102. Baile átha Cliath: NESC.

An Fóram Náisiúnta Forbartha Tuaithe 1997 "Rural Renewal - Combating Social Exclusion" Forum Report No. 12. Baile átha Cliath: NESF.

Report on The National Forum for Early Childhood Education 1998 Baile átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

Report of the Review Group 1993 Strategy for Rural Development Training. Baile átha Cliath: Teagasc.