By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Press Releases

Title Date
Curtha i gcuimhne ag an Roinn d'fheirmeoirí freagra a thabhairt ar fhógraí fiosraithe maidir le Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí (BPS) 10 July 2020
Minister Cowen meets with Fisheries Commissioner Sinkevičius 10 July 2020
Department reminds farmers to respond to query notifications on Basic Payment Scheme (BPS) 10 July 2020
Casann Airí le Príomhfheidhmeannach agus Cathaoirleach Coillte chun an t-eolas is déanaí ar fhadhbanna foraoiseachta a fháil 09 July 2020
Leanann Airí de Rannpháirtíocht Dhian a dhéanamh le Páirtithe Tábhachtacha i Réimse an Agraibhia 09 July 2020
Ministers meet Coillte CEO and Chair for update on forestry issues 09 July 2020
Ministers Continue Intensive Engagement with Key Players in Agri-Food Area 09 July 2020
Cowen holds talks with Trade Commissioner Phil Hogan and Northern Ireland Minister Edwin Poots 07 July 2020
An tAire Cowen i mbun Cainteanna leis an gCoimisinéir Trádála Phil Hogan agus le hAire Thuaisceart Éireann Edwin Poots 07 July 2020
Cúnamh d'úinéirí Ealtaí Éanlaith Chlóis a raibh tionchar ag Fliú na nÉan orthu fógartha ag an Aire Cowen 06 July 2020

.

Press and Information Office

The Press and Information Office is the primary point of contact between the Department and members of the media, as well as members of the general public. The office is responsible for responding to all queries regarding the work of the Minister, Minister of State and the Department of Agriculture, Food and the Marine.

The organisation of media briefing and placement of advertising also falls under the remit of this office.

Contact Details

The contact details for the Department of Agriculture, Food and the Marine Press and Information Office are:

Department Press Officer

Press Office

Siobhan Dowling

Phone : 01-6072802

Phone: 01-6072567

Email: press@agriculture.gov.ie

Twitter: @agriculture_ie