By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Seolann an tAire Creed Gairm Oscailte Tograí faoin Tionscnamh um Chomhpháirtíochtaí Eorpacha sa Nuálaíocht

D’fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD, Gairm Oscailte faoin Tionscnamh um Chomhpháirtíochtaí Eorpacha sa Nuálaíocht (EIP) agus d’iarr sé ar iarratais ar chistiú. Beidh tionscadail forbartha faoin Gairm Oscailte seo mar chuid de thionscnamh nua “Treoraithe go hÁitiúil” na Roinne, beart a mhol Éire faoin gClár um Fhorbairt Tuaithe 2014-2020.

“Is bealach nua ar fad é seo chun glacadh le dúshláin áitiúla agus táimid ag tnúth le bheith ag oibriú le, agus bheith ag tacú le, grúpaí a ndéileálann le fadhbanna praiticiúla ina gceantair i mbealaí nua agus nuálaí.” a dúirt an tAire Creed. “Is deis é seo freisin d’fheirmeoirí, taighdeoirí, comhairleoirí agus eolaithe súil a chaitheamh ar chleachtais nua agus traidisiúnta, idéanna agus taighde a fhorbairt, agus modhanna comhoibrithe a chur chun cinn ina gceantair féin.”

Tagann tacaíocht d’iarratais maidir leis an Gairm Oscailte seo ó chiste iomaíoch. I ndairíre baineann an gairm seo le dhá shruth a riarófar tríd an gcóras céanna. Díreoidh an chéad shruth ar théamaí ar nós inmharthanacht feirme, feidhmiú eacnamaíoch, bainistíocht foraoise inbhuanaithe, agus teicneolaíochtaí nuálaíocht. Díreoidh an dara shruth ar dúshláin a bhaineann le saincheisteanna comhshaoil, bithéagsúlachta agus athrú aeráide. Iarrtar ar tograí dírithe ar athchóiriú phortach sléibhe go speisialta, ach táthar ag súil go n-éireoidh réimse leathan d’idéanna agus tograí as an ngairm, agus nuálaíocht mar chomainmneoir eatharthu.

Próiséas iomaíoch a bheidh ann agus gairm thosaigh d’idéanna trí mheán fhoirm iarratais simplí mar chéad bhabhta de. Measfaidh coiste gach togra le haghaidh bhaint don chlár EIP agus le haghaidh chomhoiriúnacht le Tosaíochtaí Forbartha Tuaithe. Déanfar gearrliosta iarrthóirí i gcomhair Bhabhta 2 agus tabharfar cistiú dóibh chun mhionpleananna tionscadail a ullmhú. Ina dhiadh sin measfar na pleananna seo agus déanfar gearrliosta deiridh le haghaidh chur i bhfeidhm, agus suas le 100% cistiú curtha ar fáil dóibh faoin tionscnamh nua.

D’fhógair an tAire Creed gur an chéad ceann de dhá ghairm éagsúla é seo, agus is dócha go n-eiseoidh an chéad ceann eile i lár 2017. Cuireadh pacáiste cistithe iomlán de €24 milliúin ar leataobh chun tacú le EIPanna  faoin dá ghairm sin.

Iarrtar ar Léiriú Spéise agus ní mór iad a chur isteach roimh 5pm dé hAoine 27ú Eanair 2017 chuig locallyled@agriculture.gov.ie.

Is féidir an fhoirm iarratais agus treoracha maidir leis an Gairm Oscailte seo a íoslódáil ó láithreán gréasáin na Roinn,

http://www.agriculture.gov.ie/farmerschemespayments/europeaninnovationpartnershipincludinglocallyledschemes/locallyledschemes/opencallforproposalsundertheeipsinitiative/

nó is féidir iad a fháil ón Rannóg “Treoraithe go hÁitiúil”, Locallyled@agriculture.gov.ie, uimhir íosghlao 076 1064454.

Is féidir leagan PDF den Phreaseisiúint a fheiceáil: DAFMPR 194/2016 (pdf 368Kb) 

 

Date Released: 16 December 2016