By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Molann An Taire Creed D'fheirmeoirí Antaibheathaigh A Úsáid Go Freagrach Ar Lá Feasachta Eorpach Maidir Le Húsáid Antaibheathach

Thapaigh an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD, deis Lá Feasachta Eorpach maidir le hÚsáid Antaibheathach chun meabhrú d’fheirmeoirí gur acmhainn thábhachtach don tionscal talmhaíochta antaibheathaigh ach caithfear iad a úsáid go ciallmhar chun a éifeachtach a chaomhnú.

Mhínigh an tAire Creed go bhfuil todhchaí antaibheathach i mbaol ó Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhair Fhrithmhiocróbaigh (FÁF). Tarlaíonn FÁF nuair nach féidir micróib a mharú le hantaibheathaigh a bhí so-ghabhálach dóibh cheana. Tá frithsheasmhacht forbartha acu, rud a chiallaíonn go bhuil go leor ionfhabhtuithe coitianta baictéir ag éirí níos deacra a leigheas.

“Aithnítear frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh níos forleithne mar cheann de na fadhbhanna is mó maidir le sláinte an duine. Tugann staidéar ón Ríocht Aontaithe le déanaí le fios go mbeidh FÁF an tsiocair bháis is mó ag daoine faoi 2050, rud a chiallaíonn gur bagairt níos tromchúisí ná an ailse í” arsa an tAire Creed.

Ag leanúint, mhínigh sé go bhfuil baint ag an gceist seo leis an earnáil talmhaíochta toisc go bhfuil gá le comhoibriú idir na earnálacha duine, tréidliachta agus comhshaoil chun dul i ngleic le FÁF go héifeachtach: “Is fadhb domhanda FÁF nach bhfuil srianta ag teorainneacha ná laistigh d’aon earnáil amháin. Tugann gach plean suntasach idirnáisiúnta tacaíocht do chur chuige “One Health”(“Sláinte le Chéile”) a mholann comhoibriú idir na earnálacha duine, tréidliachta agus comhshaoil. Mar sin, caithfimid go léir ár bpáirt a ghlacadh. Chomh fada agus a bhaineann sé leis an earnáil talmhaíochta, tá cúram againn go léir, an rialtas, an tionscal cógaisíochta, tréidlianna, agus feirmeoirí san áireamh. Ní bhíonn athrú iompraíochta éasca riamh, agus ní tionscadal gearrthéarma é ach tá iarracht uainn go léir riachtanach chun dul i ngleic leis an bhfadhb seo go réalaíoch”.

Sa chomhthéacs seo, dúirt an tAire Creed go bhuil a Roinn ag obair go leanúnach leis na páirtithe leasmhara cuí san earnáil talmhaíochta, agus leis an Roinn Sláinte agus le comhgleacaithe sláinte eile, trí chóras an Choiste Idir-Rannach Comhairliúcháin um FÁF a bhunaigh an tAire Sláinte agus an tAire Talmhaíochta le chéile sa bhliain 2014.

Ag leanúint, dúirt an tAire Creed go bhfuil “antaibheathaigh riachtanach don earnáil talmhaíochta chun galar a sheachaint agus a rialú agus chun bheith cinnte nach dtéann ach ainmhithe sláintiúil isteach sa bhiashlabhra. Mar sin, caithfimid go léir san earnáil agraibhia páirt a ghlacadh i gcaomhnú na hacmhainne seo trí antaibheathaigh a úsáid go ciallmhar; is éard atá i gceist agam le sin ná iad a úsáid a laghad agus is féidir agus a oiread agus is gá.” D’iarr an tAire Creed ar fheirmeoirí na 4 “ceart”anna a choinneál i gcuimhne – an t-ainmhí ceart, an druga ceart, an dháileog cheart, an fad ceart.

 Added 18.11.16

Mar fhocal scoir dúirt an tAire go bhfuil a Roinn ag reachtáil sheimineár FÁF Dé Céadaoin 30ú Samhain san Óstán Mullingar Park dar teideal “Frithsheasmhacht in aghaidh Ábhair Fhrithmhiocróbaigh – Céard is féidir le feirmeoirí a dhéanamh?”. Tá sé mar aidhm ag an seimineár leanúint leis an gcomhrá idir páirtithe leasmhara ar na gníomartha a bheidh riachtanach chun dul i ngleic le fadhb fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh chun bheith cinnte go mbeidh antaibheathaigh éifeachtach go fóill sa todhchaí. Beidh cainteoirí ag an seimineár ag cur an t-eolas is déanaí ar FÁF i láthair, maidir le úsáid, an méid atá ag tarlú ar thaobh na sláinte duine, araon le forbairtí tionscail agus céard gur féidir le feirmeoirí a dhéanamh chun dul i ngleic le FÁF ar a bhfeirmeacha.

Is féidir leagan PDF den Phreaseisiúint a fheiceáil: DAFMPR 166/2016 (pdf 382Kb) 

Date Released: 18 November 2016