By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Comhairliúchán maidir le hiarratas ar Thásc Geografach faoi Chosaint

Sheol an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara comhairliúchán náisiúnta maidir le hiarratas chun stádas Táisc Gheografaigh faoi Chosaint (PGI) a thabhairt "d'Uan Sléibhe an Chomaraigh" faoi chóras cáilíochta an Aontais Eorpaigh, a aithníonn agus a thugann cosaint do bhia a bhfuil nasc uathúil aige le ceantar geografach ar leith, agus dea-thionchar aige ar an ngeilleagar áitiúil agus ar an turasóireacht bia dá bharr. 

Is éard is "Uan Sléibhe an Chomaraigh" ann ná feoil a thagann ó uain ar den phór Scotch Blackface iad, agus ar rugadh agus tógadh iad i réigiún Shléibhte an Chomaraigh i gContae Phort Láirge.   Bíonn na huain ar féarach i ngnáthóg uathúil agus fhlúirseach ina bhfuil féara fiáine, bláthanna agus luibheanna in dhá log déag Shléibhte an Chomaraigh agus bíonn blas agus uigeacht ar leith ar an uaineoil dá bharr.

Tagairt d'fhoilsiúchán na sonraíochta táirge

(Airteagal 8.2 de Threoir (AE) Uimh 1151/2012)

Tá cur síos iomlán ar an iarrtas maidir le stádas PGI le fáil ag: http://www.agriculture.gov.ie/gi/pdopgitsg-protectedfoodnames/products/  

Is féidir le páirtithe leasmhara a gcuid tuairimí ar an iarratas a chur aghaidh go dtí an 24 Lúnasa trí ríomhphost a sheoladh chuig GeographicalIndications@agriculture.gov.ie nó trí scríobh chuig an Aonad GI, An Rannóg Bia, An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath, 2.

Is féidir leis an Roinn eolas a chur ar fáil freisin maidir le hearraí a d'fhéadfadh a bheith incháilithe do stádas PDO/PGI/TSG [ríomhphost:  GeographicalIndications@agriculture.gov.ie ; teil: 01-6072371 ]

 

Nótaí d'Eagarthóirí

Cineál maoine intleachtúil is ea Tásc Geografach, a thugann cosaint d'ainmneacha táirgí bia atá ceangailte le críoch ar leith nó le modh táirgthe.  Leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 (Iris Oifigiúil L343 de 2012) mar a chaithfidh iarratais an tionchar atá ag tréithe an réigiúin - topagrafach, savoir faire, clú, acmhainní nádúrtha - ar thréithe tháirge faoi leith a léiriú.  Tugann clárú cosaint do tháirgeoirí sa cheantar sin in aghaidh aithrise agus úsáid an ainm lasmuigh den réigiún.  

-          Tugann stádas PGI (Tásc Geografach faoi Chosaint) aitheantas do tháirgí talmhaíochta agus bianna a bhfuil nasc acu le ceantar geoghrafach a bhfuil ceann amháin de na céimeanna táirgthe ar a laghad bainte amach ann.

Tá ceithre tháirge PGI in Éirinn - Bradán as Cliara, Uan Sléibhe Chonamara, Putóg Dhonn Thigh Molaige, Blaa Phort Láirge / Blaa agus trí tháirge PDO (Ainmniúchán Tionscnaimh faoi Chosaint) Regato Ó Mic Coille, Mianraí Mara Oriel agus Salann Sáile Oriel.

Deochanna biotáille:  Is Táisc Gheografacha cláraithe iad Uisce Beatha Éireannach, Uachtar Éireannach agus Poitín Éireannach faoi (AE) Uimh 110/2008 (Iris Oifigiúil L39 de 2009).  Is GIanna uile-oileáin iad na trí dheoch biotáille GI seo.

CRÍOCH

Date Released: 10 August 2017