By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Molann Doyle do dhaoine crann Nollag as an talamh a cheannach an Nollaig seo

Tá an tAire Stáit ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Andrew Doyle T.D. ag iarraidh ar dhaoine crann Nollag as an talamh (in Éirinn) a cheannach an Nollaig seo. Bhí an tAire ag labhairt ar chuairt a thug sé ar fheirm chrann Nollag Christy Kavanagh i mBaile an Chinnéidigh, Co. Chill Mhantáin. Tá Christy ag obair i ngnó na gcrann Nollag ó 1980 agus is traidisiún teaghlaigh é a théann siar go dtí na 1950í agus bhain sé amach dhá mhórghradam le déanaí i gcomórtas Saothróirí Crann Nollag na hÉireann.

Dúirt an tAire “Cuirtear thart ar 550,000 crann Nollag in Éirinn gach bliain agus díoltar 350,000 sa bhaile agus easpórtáiltear thart ar 200,000 crann, chuig an Ríocht Aontaithe, an Fhrainc agus an Ghearmáin den chuid is mó.  Rannchuidíonn an tionscal €21 milliún do gheilleagar na hÉireann. Is feirmeoirí cosúil le Christy Kavanagh a léiríonn an ghairmiúlacht agus an caighdeán atá le fáil in earnáil chrann Nollag na hÉireann agus is féidir le tomhaltóirí na hÉireann a bheith cinnte go bhfuil scoth an táirge á cheannach acu nuair a cheannóidh siad ó fheirm Éireannach. Tá na crainn Nollag a fhásann níos cineálta don chomhshaol, tá siad neodrach ó thaobh carbóin agus gach duine a cheannaíonn crann Éireannach, rannchuidíonn sé le soláthar jabanna amuigh faoin tuath in Éirinn.  Bíonn crann as an talamh againn sa bhaile i gcónaí.  Ní bheadh an Nollaig chomh speisialta murach é.”

Is é Christy Kavanagh leas-chathaoirleach Chumann Saothróirí Crann Nollag na hÉireann freisin arb é seo an tríú bliain ag a bhfeachtas “Love a Real Tree”. Mhínigh Christy “spreagann an feachtas “crann as an talamh is fearr” tomhaltóirí chun crann as an talamh a cheannach in ionad crann saorga a iompórtáiltear.  Tá deis iontach ann táirge den scoth a tháirgeadh sa tír seo agus é a easpórtáil chuig an Ríocht Aontaithe agus an Eoraip, toisc gur fearr a fhásann an ghiúis mhaorga anseo ná in aon pháirt eile den Eoraip.  Go deimhin agus an iomaíocht feicthe agam sa Ghearmáin, sa Danmhairg agus sa Bhreatain i mbliana, tá ár gcuid caighdeáin i bhfad níos airde ná na cinn eile ach fós d’fhéadfaí rudaí a fheabhsú.

Mar fhocal scoir dúirt an tAire “tá caighdeán na gcrann Nollag a fhásann in Éirinn méadaithe go suntasach le blianta beaga anuas. Tharla go leor den fheabhas sin mar gheall ar infheistíochtaí faoi Scéim um Chúnamh Infheistíochta mo Roinne chun an Earnáil Gairneoireachta Tráchtála a Fhorbairt.  Cuidíonn sé sin le saothróirí ar mian leo infheistíochtaí a dhéanamh i dtrealamh speisialta chun an barr a bhainistiú agus a bhaint.  Cé gurb é seo an t-am is cruógaí den bhliain dár saothróirí crann Nollag áitím orthu go léir iarratas a dhéanamh ar an Scéim. Is é an crann as an talamh an rogha nádúrtha. Tá ríméad orm go bhfuiltear ag claonadh níos mó agus níos mó i dtreo crann Nollag as an talamh a cheannach.”

Nóta d’eagarthóirí.

Is é an dáta deiridh chun iarratais a fháil faoin Scéim um Chúnamh Infheistíochta chun an Earnáil Gairneoireachta Tráchtála a Fhorbairt ná 19/12/17.  Is féidir le gach earnáil gairneoireachta iarratas a dhéanamh.

I measc na n-infheistíochtaí móra faoin Scéim bhí prúnairí crann speisialta, trealamh chun líontáin a dhéanamh, trealamh chun na crainn a chur ar phailléid, rudaí a thugann cosaint do na crainn agus lena mbítear in ann iad a iompar go héifeachtúil.

Is féidir sonraí maidir leis an scéim agus na foirmeacha iarratais a fháil ag www.agriculture.gov.ie/horticultureschemes

Added 01.12.17

Thug an tAire Stáit ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Andrew Doyle T.D. cuairt ar fheirm chrann Nollag Christy Kavanagh i mBaile an Chinnéidigh, Co. Chill Mhantáin chun áitiú ar dhaoine crann Nollag as an talamh (in Éirinn) a cheannach an Nollaig seo.  (Ó chlé go deas An tAire Stáit Andrew Doyle TD le Christy Kavanagh, Kavanaghs Christmas Trees).

CRÍOCH

Date Released: 01 December 2017