By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Déanann Creed Cigireacht ar Oibreacha Feabhsúcháin ar Inis Sionnach i gCuan Chorcaí

Thug an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed, T.D., cuairt ar láithreán oibreacha na Claise Bruscair Thoir ag Inis Sionnach. Thug an tAire cuairt ar an gclais bhruscair i ndiaidh gur síníodh an conradh in Iúil chun tús a chur le feabhsú fairsing láithreán mór dumpála dramhaíola na Claise Bruscair Thoir mar phríomhdhíriú thionscadal feabhsúcháin Inis Sionnach.

Ag labhairt dó ag Inis Sionnach, dúirt an tAire: “Tá gliondar croí orm go bhfuil na hoibreacha ar siúl anois ar fheabhsú láithreán na Claise Bruscair Thoir ar Inis Sionnach. Sna 15 mhí amach romhainn, tabharfaidh an t-oileán faoi thréimhse de ghníomhaíocht dhian de réir mar a théitear i ngleic leis na hábhair dhramhaíola a rinne díobháil do láithreán na Claise Bruscair Thoir.”

Tá Comhairle Contae Chorcaí ag gníomhú mar ghníomhaire an Aire chun Inis Sionnach a fheabhsú. Bhronn Comhairle Contae Chorcaí an conradh ar chuibhreannas faoi stiúir PJ Hegarty & Sons Ltd.

Dúirt an Comh. Sinéad Sheppard, “Is deas le pobail in Oirthear Chorcaí go bhfuil tús curtha le hoibreacha feabhsúcháin ar láithreán na Claise Bruscair Thoir ar Inis Sionnach agus tá siad buíoch de Chomhairle Contae Chorcaí as an obair go léir faoinar tugadh ar an láithreán a rinne áit shábháilte agus sheasmhach as do na daoine a chónaíonn sa cheantar.”

Bhí an méid seo a leanas le rá ag an bPríomhfheidhmeannach, an tUasal Tim Lucey, “Tá Comhairle Contae Chorcaí ag gníomhú mar ghníomhaire an Aire chun an láithreán a fheabhsú. Tá roinnt príomh-gharspriocanna bainte amach againn cheana sa tionscadal seo, obair ullmhúcháin ina measc a d’éascaigh an tionscadal sa Chlais Bhruscair Thoir a chur i gcrích.”

I measc na n-oibreacha a bhfuiltear ag tabhairt fúthu ar an láithreán, tá gnéithe muirí chun cosc a chur ar ionradh taoide ar an láithreán, oibreacha rochtana agus bonneagair agus teorainn a chur leis na hábhair dhramhaíola chun láithreán a dhéanamh de atá sábháilte, seasmhach agus atá oiriúnach do na húsáidí a bhainfear as amach anseo.  Tá súil leis go gcuirfear an feabhsúchán i gcrích faoi dheireadh 2018.

Nótaí d’Eagarthóirí

D’fhaomh an Rialtas togra lena chumasú glanadh na Claise Bruscair Thoir ar Inis Sionnach in 2011. Tá Comhairle Contae Chorcaí ag gníomhú mar ghníomhaire i dtaobh fheabhsú an láithreáin. Ba iad príomh-gharspriocanna an tionscadail feabhsúcháin an t-iarratas pleanála d’oibreacha ar an gClais Bhruscair Thoir, a cuireadh faoi bhráid an Bhoird Phleanála i nDeireadh Fómhair 2013 agus an t-iarratas ar cheadúnas dramhaíola, a cuireadh faoi bhráid na  Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil i Samhain 2013.  D’éascaigh faomhadh an iarratais phleanála agus an iarratais ar cheadúnas dramhaíola, inar theastaigh obair chasta agus mhionsonraithe ullmhúcháin, an tionscadal sa Chlais Bhruscair Thoir a chur i gcrích.  Áiríodh leis na hoibreacha cumasaithe feabhas a chur ar an mbóthar a ghabhann a fhad le hInis Sionnach agus an droichead a neartú a cheanglaíonn an bóthar le Rinn an Scidígh lena ligean dramh-mhiotal trom a bhaint den suíomh agus ábhair chaidhpeála don Chlais Bhruscair Thoir a iompar.

Tá Inis Sionnach lonnaithe laistigh de Chuan Chorcaí, idir an Cóbh (lastuaidh) agus Rinn an Scidígh (laisteas). Tá thart ar 650,000m3 de dhramhaíl ó oibreacha cruach sa Chlais Bhruscair Thoir a rinneadh a dhumpáil ar ghob gainimh i gcaitheamh tréimhse 40 bliain. Chruthaigh scartáil na n-iar-oibreacha cruach suíomh mór i lár an oileáin, chomh maith, ar féidir leas a bhaint as, ar feitheamh na n-oibreacha feabhsúcháin. Is féidir an tOileán a bhaint amach ar bhóthar ó Rinn an Scidígh thar dhroichid a thrasnaíonn Oileán Chathail.

Added 20.12.17

Added 20.12.17

Added 20.12.17

Thug an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed, T.D., cuairt ar láithreán oibreacha na Claise Bruscair Thoir ag Inis Sionnach. Thug an tAire cuairt ar an gclais bhruscair i ndiaidh gur síníodh an conradh in Iúil chun tús a chur le feabhsúchán fairsing ar láithreán mór taiscthe dramhaíola na Claise Bruscair Thoir mar phríomhdhíriú thionscadal feabhsúcháin Inis Sionnach.

CRÍOCH

 

Date Released: 20 December 2017