By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Síneadh curtha ag Creed leis an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais faoi Scéim Leasa na gCaorach

Tá sé fógartha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed, T.D., inniu, go bhfuil síneadh curtha leis an dáta deiridh chun iarratais a dhéanamh faoin scéim nua, Scéim Leasa na gCaorach. Dé hAoine an 3ú Feabhra an spriocdháta atá anois ann. 

Tá an tAire ag éileamh ar fheirmeoirí caorach incháilithe, nach bhfuil iarratas déanta acu ar an scéim go dtí seo, déanamh amhlaidh faoi dheireadh na seachtaine.  Deir sé "fágann síneadh ar an spriocdháta d'iarratais faoi Scéim Leasa na gCaorach go mbeidh a oiread iarratasóirí agus is féidir in ann leas a bhaint as an íocaíocht €10 an caora más feirmeoirí iad atá ag gabháil do ghníomhartha a chuireann le leas an tréada."

Is féidir leagan PDF den Phreaseisiúint a fheiceáil: DAFMPR 11/2017 (pdf 398Kb) 

 

Date Released: 31 January 2017