By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Creed i mBun an Chéad Mhór-Mhisean Trádála Bia as Éirinn go Meicsiceo

Deiseanna nua a lorg ina chuid mhór don réiteach don Bhreatimeacht

Tabharfaidh an tAire Bia & Mara, Michael Creed T.D. faoi shraith cruinnithe inniu (Déardaoin) mar chuid den chéad Mhisean Trádála Agraibhia ó Aireacht as Éirinn go Meicsiceo.  Casfaidh an tAire Creed le Fo-Rúnaí Trádála Mheicsiceo, Juan Carlos Baker Pineda agus Rúnaí Talmhaíochta Mheicsiceo (SAGARPA), An tUasal Jose Eduardo Calzada Rovirosa chomh maith le lón oibre a óstáil i gcomhar le COMECARNE (Bord Feola Mheicsiceo) agus PORCIMEX (Cónaidhm Táirgeoirí Muc Mheicsiceo) chun deiseanna comhoibrithe agus trádála a phlé. 

Roimh chéim Mheicsiceo den Mhisean Trádála cúig lá chuig Críocha Mheiriceá, dúirt an tAire Creed;  

“Cuirfear tús inniu le mór-iarracht comhordaithe idir mo Roinnse, Bord Bia agus an tionscal Agraibhia díriú ar Mheicsiceo mar thír a bhféadfaimis trádáil léi.    Le daonra de 127 milliún duine, is margadh bríomhar atá ag forbairt é margadh Mheicsiceo a gcaithfimid ceangail agus naisc níos fearr a dhéanamh ann.  I bhfianaise an Bhreatimeachta, ní mór dúinn deiseanna nua a fhorbairt ar mhargaí nua. Cuideoidh na cruinnithe seo lenár gcomhghleacaithe, chomh maith le saineolaithe áitiúla, i Meicsiceo linn tuiscint níos fearr a fháil ar an tionscal ansin agus a chinntiú go bhfuil an méid atáimid a thairiscint oiriúnach agus ag teacht le héilimh mhargadh Mheicsiceo."

Ag trácht ar an gcaidreamh reatha trádála le Meicsiceo ó thaobh an Agraibhia de, thug an tAire ar aird:  

“Thuairiscigh an Príomh-Oifig Staidrimh gurbh ionann luach onnmhairí déirí is €52.5M in 2016 arbh ionann é is 91% d'onnmhairí talmhaíochta ar fad go Meicsiceo anuraidh.  Níl teacht againn ar mhargadh feola Mheicsiceo faoi láthair.  Dá bhrí sin tá sé beartaithe agam ceistiúchán ar mhuiceoil a chur i láthair na n-údarás ábhartha anseo, céim thábhachtach i dtreo áit a fháil ar an margadh.  Tá sé i gceist agam freisin a fhógairt go bhfuil sé i gceist againn rochtain a lorg ar mhargadh mairteola Mheicsiceo."

Nótaí d'Eagarthóirí

• Tá daonra 127 milliún duine i Meicsiceo, an 11ú tír is mó ar domhan a bhfuil daonra inti. Geilleagar Mheicsiceo an 15ú geilleagar is mó ar domhan agus é measta go mbeidh sé ar na chúig gheilleagar is mó faoi 2050. 

• Tá méadú tuairim is 20% tagtha ar onnmhairí agraibhia go Meicsiceo ó €47.1 milliún (10,300 tonna) in 2012 go €57.4 milliún (15,900 tonna) in 2016. 

• Ó thaobh déiríochta,  ba í Meicsiceo an 13ú tír is mó  ar cuireadh onnmhairí déirí na hÉireann in 2016, suas le €52.6 milliún nó 14,500 tonna ar an iomlán.  Is ionann sin is ardú de bheagnach 50% ón méid a bhí i gceist in 2012 arbh ionann é is €35.1 milliún nó 8,000 tonna.   Is iad na príomhchatagóirí:

o   Bainne foirmle do naíonáin- €9.2 milliún, 814 tonna

o   Púdair Bhainne Ramhraithe (FFMP) - €17.8 milliún, 8.396 tonna

o   Cáiséin- €25.0 milliún, 5,132 tonna

• An catagóir eile is mó ó thaobh onnmhairí go Meicsiceo ná deochanna arbh fhiú €4 mhilliún (1,163 tonnes) é in 2016.

Is féidir leagan PDF den Phreaseisiúint a fheiceáil: DAFMPR 113/2017 (pdf 431Kb) 

Date Released: 22 June 2017