By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Feachtas de chuid Bhord Bia ar fiú €3.75milliún é seolta ag Creed le mairteoil agus uaineoil a chur chun cinn

Feachtas trí bliana sa tSín, sa tSeapáin agus i Hong Cong, uirlis úsáideach chun éagsúlú margaidh a bhaint amach 

Tá fáilte curtha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD roimh chonradh a síníodh idir a Roinn agus Bord Bia chun mairteoil agus uaineoil a chur chun cinn sa tSín, sa tSeapáin agus i Hong Cong. Caithfear €3.75 milliún i dtrí bliana ar an bhfeachtas - €3 mhilliún i maoiniú AE agus €750,000 i maoiniú ó Bhord Bia.

Seoladh an tseachtain seo an chéad mhórfheachtas bolscaireachta de chuid Bhord Bia faoin gclár lena bhfuil láithreacht láidir beartaithe ag Foodex,  aonach trádála bia sa tSeapáin a mheallann breis is  80,000 ceannaitheoirí, iompórtálaithe, próiseálaithe, tomhaltóirí bia chomh maith le lucht bialann agus chefanna.

Maidir leis an bhfeachtas, dúirt an tAire, "seo é an chéad chlár as Éirinn atá ceadaithe faoi chóras nua bolscaireachta an AE. Tá ríméad orm go bhfuil aitheantas agus tacaíocht airgid á fháil ón AE do chlár tionscail tarraingteach chun feasacht a ardú i measc tomhaltóirí na Síne agus na Seapáine maidir leis an úsáid agus an luach cothaitheach a bhaineann le mairteoil agus uaineoil na hEorpa. Is údar bróid dúinn cáilíocht ár gcuid beatha, cúrsaí sábháilteachta bia, leas ainmhithe agus ár gcuid modhanna táirgeachta atá báúil leis an timpeallacht.  Cuireann feachtais bholscaireachta mar an ceann seo ar ár gcumas na tréithe seo a chur chun cinn san Eoraip agus ar fud an domhain agus chuirfinn fáilte roimh a thuilleadh feachtas den chineál céanna go háirithe agus muid ag dréim díriú ar mhargaí tríú Tír mar na margaí in Oirthear an Domhain.

Maidir le tráthúlacht an fheachtais dúirt an tAire "Ó thaobh táirgeadh bia ar ardchaighdeán amach anseo,  ní raibh sé chomh tábhachtach riamh is atá sé anois deiseanna margaidh a aithint, feasacht a ardú agus gnó a aimsiú i réimse níos éagsúlaithe margaí.  Beidh dúshlán ann féin ag baint le hImeacht na Breataine as an Aontas Eorpach.  Tá mo Roinnse agus Bord Bia ag obair go dlúth leis an earnáil agraibhia chun ceangail thrádála a choinneáil agus a neartú. “

Beidh an Business to Business (B-2-B) ar bun go ceann trí bliana (2017-2019) agus féachfar leis feasacht agus tuiscint ar shábháilteacht bia, dearbhú cáilíochta agus inmharthanacht mhairteoil agus uaineoil na hEorpa a chur chun cinn.  De réir Bord Bia, beidh sé mar bhonn agus mar thaca le mairteoil agus uaineoil an AE a thabhairt isteach go dtí an tSín.

Dúirt Tara McCarthy, Príomhfheidhmeannach, Bord Bia “Beidh an feachtas seo ar siúl i dtrí chríoch margaidh a mbeidh sprioc-phobal, béim agus sainghníomhartha bolscaireachta ar leith ag baint leo.    Beidh béim le linn an fheachtais ar na meáin dhigiteacha, ar chaidreamh poiblí, ar aontaí trádála, ar sheimineáir agus ar chuairteanna go hÉirinn  lena ndíreofar ar iompórtálaithe, ar thomhaltóirí, ar sholáthraithe seirbhísí bia agus ar lucht meán.

“Tugann an maoiniú breise seo deis dúinn treisiú ar an obair bholscaireachta i margadh na hÁise chomh maith le bheith páirteach i gcúig sheó mhóra trádála sa réigiún i gcomórtas le péire anuraidh.  Tá súil againn freisin,  mar chuid den fheachtas, agus i gcomhar leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara fáilte a chur go hÉirinn roimh bhreis is scór ard-oifigeach ó Aireachtaí agus Gníomhaireachtaí na Síne " a dúirt Tara McCarthy. 

Tuigeann Bord Bia agus cuideachtaí Éireannacha araon le roinnt blianta go bhféadfadh poitéinseal mór fáis ó thaobh easpórtálacha bia agus dí a bheith ag baint leis an Áise Thoir Theas. Chun cuidiú le heaspórtálaithe na hÉireann teacht i dtír air sin d'oscail an tAire Creed oifig de chuid Bhord Bia i  Singeapór i Meán Fómhair 2016.  

Ó tharla mol Shang-hai a bheith ag freastal ar mhargadh na Síne, beidh oifig nua Bhord Bia i Singeapór ag díriú ar thíortha san Áise Thoir Theas mar an Indinéis, Vítneam, an Mhalaeisia, na hOileáin Fhilipíneacha, Singeapór, an tSeapáin agus an Chóiré.

Iarratais Eile

Tharraing an tAire Creed aird ar "go bhfuil glaoch ar aighneachtaí do 2017 oscailte faoi láthair agus táim ag súil go mbeidh tuilleadh iarratas as Éirinn curtha ar aghaidh chuig an gCoimisiún Eorpach faoin sprioc an 20 Aibreán  2017“.  

NÓTAÍ D'EAGARTHÓIRÍ

Ar mhairteoil a bheidh Bord Bia dírithe sa tSeapáin fad is a bheidh siad ag díriú ar mhairteoil agus ar uaineoil i Hong Cong. Faoi Rialachán 1144/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le bearta bolscaireachta agus faisnéise i ndáil le táirgí talmhaíochta atá an feachtas á chur i bhfeidhm.  Tháinig an beartas nua bolscaireachta in éifeacht an 1ú Nollaig 2015.  Leis an lógó 'Enjoy, it´s from Europe' féachann an beartas cuidiú le gairmithe áit a fháil ar mhargaí idirnáisiúnta agus feasacht tomhaltóirí a mhéadú maidir le hobair fheirmeoirí na hEorpa táirgí ar ardcháilíocht a tháirgeadh.  

Bhí Bord Bia, le tacaíocht ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara páirteach i roinnt clár bolscaireachta a fuair maoiniú AE le roinnt blianta.  Ina measc  "Just Add Mushrooms” (2013-2016), “Discover Farmhouse Cheese” (2013-2016), “Lamb – Tasty Easy Fun” (2014-2017), agus “Potatoes – More than a bit on the side” (2015-2018).

Trádáil: D'easpórtáil Éire 70,000 tonna muiceola chun na Síne anuraidh agus 1,500 tonna mairteola go Hong Cong. Le linn an ama sin rinneadh 6,000 tonna muiceola agus 1,200 tonna mairteola a easpórtáil go dtí an tSeapáin. Tá méadú go han-tapa tagtha ar mhargadh na Seapáine ó fuarthas cead isteach sa mhargadh ag deireadh 2013.   B'fhiú breis is €7m easpórtálacha anuraidh, ardú ar an €1.5m an bhliain roimhe sin.

Beart tosaíochta ag an Roinn uaineoil na hÉireann a chur ar mhargaí na Síne agus na Seapáine agus bhí cainteanna ar siúl leis an dá thír le gairid faoi na chéad chéimeanna eile atá le glacadh chun na margaí sin a oscailt.

To view this Press Release as a PDF: DAFMPR 40/2017 (pdf 188Kb) 

Date Released: 08 March 2017