By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Íocaíochtaí Leasa Caorach le cur ar bun do 20,000 feirmeoir caorach

D’fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed, TD, inniu go bhfuiltear chun tús a chur in am an tseachtain seo le 85% de réamhíocaíochtaí faoin Scéim nua um Leas Caorach le gach feirmeoir incháilithe.  Tá an Scéim á cómhaoiniú ag an Aontas Eorpach mar chuid de Chlár Forbartha Tuaithe na hÉireann, 2014-2020.

Thug an tAire Creed le fios:

“Eiseofar €16 milliún ar an iomlán do 20,000 feirmeoir, rud a thabharfaidh luach saothair mór airgeadais d’fheirmeoirí aonair agus don earnáil caorach tríd is tríd”. 

Dúirt an tAire:

“léiríonn an scéim, a bhí mar phríomhthiomantas i gClár Comhpháirtíochta an Rialtais, tiomantas an Rialtais don earnáil caorach in Éirinn, agus cuideoidh sí go mór le hinbhuanaitheacht earnáil na gcaorach”.

Mhol an tAire Creed d’aon fheirmeoirí a bhfuil aon cheist acu labhairt leis an Roinn láithreach ionas go ndéanfar íocaíocht leo go tapa. Leanfar ag eisiúint réamhíocaíochtaí i mí na Samhna de réir mar a dheimhneofar incháilitheacht d’fheirmeoirí a bhfuil ceisteanna fós acu, agus eiseofar íocaíochtaí deiridh in 2018.

Mar fhocal scoir dúirt an tAire:

“Beidh an dara bliain den Scéim ag oscailt sna seachtainí seo romhainn agus beidh mo Roinn i dteagmháil le feirmeoirí go luath chun é sin a chur in iúl dóibh.  Ag an bpointe sin, beidh deis freisin d’iontrálaithe nua san earnáil dul isteach sa scéim.”

Nóta d’eagarthóirí:

Sheol an tAire Creed an Scéim Leasa Caorach i mí na Nollag 2016 agus tugtar tacaíocht €10 in aghaidh na caorach d’fheirmeoirí as rudaí a dhéanamh a chuirfidh le leas a dtréad caorach. Faoin scéim b’éigean d’fheirmeoirí gníomhartha a roghnú a d’fheabhsódh leas foriomlán tréad. Roghnaíonn feirmeoirí dhá ghníomh ó roghchlár gníomhartha bunaithe ar cibé an bhfuil tréad ar thalamh íseal nó tréad sléibhe ag an bhfeirmeoir.

 CRÍOCH


Added 16.11.17

 

 

Date Released: 16 November 2017