By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Cuireann Creed Iallach ar Dhul chun Cinn a dhéanamh maidir le Rochtain Mairteola i Súl

Cuireadh tús inniu le babhta Mhisean Trádála Rialtas na hÉireann de chuid na Cóiré nuair a thit an chéad lá iomlán imeachtaí amach i Súl. Chas an tAire Creed le hAire Talmhaíochta na Cóiré Theas, an tUasal Kim Yung-Rok. Ag trácht ar an gcruinniú, dúirt an tAire Creed:

“Luaigh mé an tús áite an-ard a thugtar do mhargadh mairteola a bhaint amach ar fud na Cóiré agus an tábhacht a bhaineann leis an bpróiseas a chur chun cinn níos mó, i ndiaidh cuairteanna cigireachta a tugadh le déanaí. Socraíodh cruinniú leantach idir oifigigh na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara agus saineolaithe teicniúla an Aire Kim”

Ina dhiaidh sin, d’oscail an tAire Creed an seimineár ‘Déirí Foinse Glas’ (‘Origin Green Dairy’).  Anuas air sin, labhair na hAirí ag an bhfáiltiú líonraithe ‘Blas na hÉireann’ (‘The Flavour of Ireland’) a rinne taispeántas de scoth bia agus dí na hÉireann do cheannaitheoirí agus lucht meán na Cóiré Theas. Thug an t-imeacht seo an deis do thoscaireacht na hÉireann chun casadh le príomhimreoirí i Margadh na Cóiré Theas, ar nós Won International, agus níos mó a fhoghlaim faoi na deiseanna arb ann dóibh chun táirgí feola agus déiríochta na hÉireann a easpórtáil chuig an gCóiré.

Cuireadh deireadh le himeachtaí an lae inniu i ndiaidh gur chas an tAire le roinnt Cuideachtaí ón gCóiré Theas a bhfuil conarthaí acu le gnólachtaí lena dtacaíonn Fiontraíocht Éireann. 

Mar fhocal scoir maidir le cruinnithe an lae inniu, luaigh an tAire go raibh sé ina fhíorthábhacht go ndéanann táirgeoirí Éireannacha teagmhálaithe tionscail sa Chóiré Theas:

“Príomhchuid de na hiarrachtaí a dhéanaimid i rith Misin Trádála is ea easpórtálaithe Éireannacha agus príomhtheagmhálaithe tionscail ar an talamh a chur in aithne dá chéile.  Thug idirchaidreamh an lae inniu le himreoirí tábhachtacha tionscail feadh an tslabhra soláthair deis mhaith dár n-ionadaithe tionscail chun caidreamh nua a fhorbairt a thabharfaidh lámh chúnta dá gcuid iarrachtaí chun lorg a gcoise a fhorbairt i margadh na Cóiré Theas.”

Nótaí d’Eagarthóirí

Tá margadh feoil mhuice bainte amach ag Éirinn cheana sa Chóiré Theas, agus tá forbairt tagtha ar thrádáil thréan: in 2016, d’easpórtáil Éire 5,048 tonna d’fheoil mhuice chuig an gCóiré, ar a raibh luach EUR11.2m. Déanann an Chóiré Theas ardmhéideanna de mhuiceoil a ithe, agus de réir fhigiúirí na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD), b’ionann an meánmhéid feoil mhuice a itheadh agus 28.3kg/an duine in 2016.

Déanann an Chóiré Theas tuairim is 10.3 kg/an duine de mhairteoil a ithe sa bhliain, arb ionann sin agus figiúr atá beagán níos lú ná an meánmhéid san AE ach figiúr atá an-ard i gcomparáid le caighdeáin na hÁise agus dhomhanda. Ar an ábhar sin, margadh tábhachtach féideartha le haghaidh tháirgí mairteola na hÉireann is ea an Chóiré Theas, ina bhfuil daonra os cionn 51 milliún duine.

B’ionann luach na dtorthaí déiríochta a easpórtáladh chuig an gCóiré in 2016 agus EUR3.3 milliún, nó 1,300 tonna. Tá méadú tagtha ar mhéideanna trádála in 2017 aníos go dtí EUR3.4 milliún faoi dheireadh Lúnasa agus tá margadh mór sa Chóiré le haghaidh cháis chéadair, phúdair bhainne, agus tháirgí cáiséine na hÉireann.

 Added 16/11/2017

Cuireadh tús inniu le babhta Mhisean Trádála Rialtas na hÉireann sa Chóiré nuair a thit an chéad lá iomlán imeachtaí amach i Súl.  Chas an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed, le hAire Talmhaíochta na Cóiré, an tUasal Kim Yung-Rok.

 CRÍOCH

Date Released: 16 November 2017