By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

An DAFM ag meabhrú d'Fheirmeoirí faoi Spriocdháta Iarratais Scéim na Buníocaíochta

D'eisigh an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara meabhrúchán inniu ar fheirmeoirí nach bhfuil ach mí fanta chun iarratas a dhéanamh ar Scéim na Buníocaíochta (BPS).  Is Dé Máirt an 15 Bealtaine an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais faoin Scéim.

Is í 2018 an chéad bhliain ar ar líne atá iarratais le déanamh ar an BPS agus ar Aistriú Teidlíochtaí.  Tá buntáiste bainte ag 55,000 feirmeoir a bhfuil a n-iarratas seolta ar aghaidh cheana acu ar líne as an tréimhse iarratais luath seo i mbliana.

Tá réimse tacaíochtaí ar fáil ón roinn chun tacú le feirmeoirí a n-iarratas a dhéanamh ar líne, ina measc roinnt clinicí duine ar dhuine ar fud na tíre.  Bhí an-tóir ag feirmeoirí ar na clinicí seo go dtí seo agus bhí go leor feirmeoirí in ann a gcuid iarratas a dhéanamh ar an láthair le cúnamh ó fhoireann na Roinne.  Iarrtar ar fheirmeoirí nach bhfuil a n-iarratas déanta ar líne fós acu sin a dhéanamh a luaithe agus is féidir chun a chinntiú go mbeidh a n-iarratas istigh in am don chúnamh airgid tábhachtach seo.

Tá clinicí duine ar dhuine na Roinne fós ar bun agus an tseachtain dar tús an Luan an 23 Aibreán beidh foireann ón Roinn ar fáil chun cuidiú le feirmeoirí lena n-iarratas sna háiteanna seo a leanas: Leitir Ceanainn,  Ard an Rátha, Béal an Átha, Tuaim, An Daingean, Cill Airne, Baile Chaisleáin Bhéara agus Maigh Chromtha.  Tá na sonraí ar fad maidir leis na clinicí atá fanta le fáil ar www.agriculture.gov.ienó via 0761 064420

 

CRÍOCH

 

Date Released: 20 April 2018