By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Casann an Taoiseach, an Tánaiste agus an tAire Creed leis an Tionscal Iascaigh chun an Breatimeacht a phlé

Thug an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD, ionadaithe ó thionscal iascaigh na hÉireann chun bualadh leis an Taoiseach, Leo Varadkar TD agus an Tánaiste agus Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála (a bhfuil freagracht speisialta air i ndáil leis an mBreatimeacht), Simon Coveney TD inniu.

An aidhm atá leis an gcruinniú tuairimí a roinnt ar an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag an mBreatimeacht ar earnáil bia mara na hÉireann agus an dul chun cinn atá déanta go dtí seo lena chinntiú go mbeidh tosaíocht ag cúrsaí iascaigh in EU27 san idirbheartaíocht leis an Ríocht Aontaithe.

Dúirt an tAire Creed “Thug an plé inniu deis don tionscal iascaigh aird a tharraingt ar na nithe atá ag déanamh imní dóibh i dtaobh an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag an mBreatimeacht.  Bhí an Taoiseach, an tAire Coveney agus mé fhéin in ann a dhearbhú gur tosaíocht ag an Rialtas an tionscal iascaigh sna hidirbheartaíochtaí faoin mBreatimeacht agus gur mar sin a bheidh amach anseo freisin.

Is iad na hionadaithe a bhí i láthair ó Thionscal Iascaireachta na hÉireann ná Sean O’Donoghue agus Michael Cavanagh ón KFO, Patrick Murphy agus John D. O’Sullivan ó IS&WFPO, Hugo Boyle agus John Lynch ó ISEFPO agus Lorcán Ó Cinnéide agus Karl McHugh ón IFPEA agus Alex Crowley ó NIFF.

Ina dhiaidh sin dúirt an tAire “bhí an tionscal trí chéile an-sásta leis an dul chun cinn atá déanta go dtí seo maidir lenár bpríomhleasanna a chosaint.   Bhí siad sásta go rabhamar ábalta a chinntiú nach mbeadh athrú de chineál ar bith ar ár gcearta rochtana na ár gcion cuóta le linn na tréimhse athraithe. Tá siad cinnte de freisin go bhfuil na cearta sin áirithe ar cheann de na príomhthosaíochtaí i dtreoirlínte idirbheartaíochta EU 27 maidir lenár gcaidreamh amach anseo leis an Ríocht Aontaithe. Cinntíonn sé seo go mbeidh an sciar cuóta a choinneáil agus rochtain ar uiscí ina chuid thábhachtach d'idirbheartaíochtaí amach anseo chomh maith le rochtain margaidh a bheith ag gach earra ón Ríocht Aontaithe ar an AE ní hamháin táirgí iascaigh.

Thug an Taoiseach le fios an meas atá ag an Rialtas ar obair an tionscail iascaigh san Eoraip trí Chomhghuaillíocht Iascaigh na hEorpa agus an comhoibriú dlúth leis an Aire Creed agus an Tánaiste. 

Dúirt an Taoiseach “D'oibrigh an tAire Creed agus an Tánaiste go leanúnach lena chinntiú go mbeadh tuiscint mhaith ag Michel Barnier agus a fhoireann ar na saincheisteanna a bhaineann leis an tionscal iascaigh agus an tábhacht atá leis go dtabharfaí cosaint do na socruithe atá ann faoi láthair maidir le cuóta agus rochtain ar uiscí.    Tá baint mhór ag na hionadaithe ar an tionscal iascaigh in Éirinn agus ag leibhéal an AE le go bhfuil ag éirí linn go dtí seo, go bhfuilimid aontaithe agus láidir san AE ar cheist an iascaigh agus ba mhaith liom mo bhuíochas a ghlacadh libh faoi sin.

Ar deireadh dúirt an tAire Creed  “tá dul chun cinn maith déanta go dtí seo ach tá i bhfad le dul againn agus beidh dúshláin thromchúiseacha le sárú againn.   Is údar misnigh dom, áfach, chomh aontaithe agus soiléir atáimid faoina bhfuil le baint amach agus seasfaidh sin dúinn sna hidirbheartaíochtaí crua atá le teacht.

Nótaí d'Eagarthóirí

Foráiltear sna forálacha a bhaineann le hiascaigh sna socruithe athraithe i dtaobh iascaigh, go bhfanfaidh na socruithe roinnte cuóta agus rochtana frithpháirteacha i bhfeidhm le linn an athraithe agus ról comhairleach ag an Ríocht Aontaithe i gcás gabháil iomlán incheadaithe amháin.    

Maidir leis an gcaidreamh amach anseo, foráiltear sna treoirlínte idirbheartaíochta EU27 i ndáil le hiascaigh gur cheart an rochtain fhrithpháirteach ar uiscí iascaigh agus acmhainní a choinneáil i gcomhthéacs foriomlán an Chomhaontaithe Saorthrádála.   

Added 20.04.18

Casann an Taoiseach, an Tánaiste agus an tAire Creed leis an Tionscal Iascaigh chun an Breatimeacht a phlé

 CRÍOCH

Date Released: 20 April 2018