By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Íocaíocht na nÍocaíochtaí Comhardaithe faoi Scéim Leasa na gCaorach fógartha ag an Aire Creed

D'fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed, TD, inniu go gcuirfear tús leis an híocaíochtaí comhardaithe faoi Scéim nua Leasa na gCaorach an tseachtain seo chuig gach feirmeoir incháilithe.  Tá an Scéim cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach mar chuid de Chlár Forbartha Tuaithe, 2014-2020.

Dúirt an tAire Creed: "thosaigh mo Roinnse ag eisiúint 85% de na réamhíocaíochtaí faoi Scéim Leasa na gCaorach chuig feirmeoirí ar fud na tíre i lár mhí na Samhna.  Tá áthas orm a dheimhniú go gcuirfear tús anois le híocaíocht an 15% de na híocaíochtaí comhardaithe de réir an sceidil a bhí socraithe faoi Scéim Leasa na gCaorach. Is ionann méid iomlán na n-íocaíochtaí comhardaithe a íocfar faoi Scéim Leasa na gCaorach agus beagnach €19 milliún do thuairim is 20,000 feirmeoir. Tabharfaidh an íocaíocht cúnamh mór airgeadais d'fheirmeoirí aonair, don earnáil caorach go ginearálta agus don gheilleagar tuaithe níos leithne. 

Thug an tAire ar aird "léiríonn an scéim nua, a raibh ríméad orm í a fhógairt i mBuiséad 2017, tiomantas an Rialtais don earnáil caorach in Éirinn.  I bhfianaise na ndeacrachtaí a bhí ag feirmeoirí caorach le roinnt míonna anuas, is tráthúil eisiúint na híocaíochta nua seo i nGeimhreadh agus in Earrach 2017/2018 agus is sruth ioncaim breise é seo, nach raibh ar fáil roimh seo, a mbeidh fáilte ag feirmeoirí caorach roimhe.

Dheimhnigh an tAire go bhfuil a Roinn fós ag tabhairt tús áite do na cásanna atá fós gan íoc a phróiseáil, agus dúirt "Is féidir liom a dheimhniú go bhfuil gach iarracht fós á dhéanamh chun an céatadán beag cásanna atá fós gan íoc a ghlanadh le haghaidh íocaíochta.  Leanfar leis na sraitheanna íocaíochtaí le go ndéanfar na cásanna a phróiseáil chomh tapa agus is féidir.

Ar deireadh d'iarr an tAire ar fheirmeoirí a bhfuil fiosruithe fós le réiteach acu freagra a chur chuig an Roinn ar an bpointe chun go mbeifear ábalta an íocaíocht a dhéanamh. Leanfar leis na híocaíochtaí a eisiúint ar bhonn leanúnach de réir mar a bheidh ilcháilitheacht feirmeoirí á deimhniú i ndáil le feirmeoirí a bhfuil fiosruithe fós le freagairt acu.

Críoch

Date Released: 25 April 2018