By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Cathaoirleach Fhóram TB 2030 fógartha ag an Aire Creed

D'fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. inniu go bhfuil Michael Cronin ceaptha ina Chathaoirleach ar Fhóram Pháirtithe Leasmhara TB 2030.  Lorg an tAire, agus fuair sé, tacaíocht an Rialtais le gairid maidir leis an mian atá ann an galar buaibheach TB a dhíothú as an tréad náisiúnta faoin mbliain 2030.  Mar chuid den phróiseas sin, aontaíodh Fóram Páirtithe Leasmhara a bhunú a raibh sé de chúram air tograí a dhréachtú a chuideoidh leis an díothú sin a bhaint amach faoin mbliain 2030 chomh maith leis na Téarmaí Tagartha d'Fhóram den chineál sin.  Breithneoidh an tAire na tograí sin nuair a bheidh Straitéis TB 2030 á cur i gcrích.

Maidir leis an gceapachán, dúirt an tAire Creed “Tá mé thar a bheith sásta go bhfuil sé socraithe ag Michael glacadh leis an dúshlán agus a bheith ina chathaoirleach ar an bhFóram Páirtithe Leasmhara TB. De bharr an méid taithí atá aige ar an tionscal agraibhia, is é an duine is fearr é le bheith ina Chathaoirleach chun éascaíocht a dhéanamh ar thuairimí na bpáirtithe leasmhara maidir le tograí a fhorbairt a chuideoidh le díothú an ghalair bhuaibhigh a bhaint amach faoin mbliain 2030. Táim ag tnúth le tograí an Fhóraim a bhreithniú in am trátha.

Tá blianta fada taithí ag Michael Cronin ag obair i dTionscal Agraibhia na hÉireann.  Tá eolas an-mhaith aige ar Thionscal Déiríochta na hÉireann de bharr chomh fada is a bhí sé ina Phríomhfheidhmeannach ar Chomharchumann Áth Trasna agus de bharr na tréimhse a chaith sé ina Chathaoirleach ar an mBord Bainne idir 2002 agus 2010.   Bhí Michael ina chomhalta boird freisin ar Bhord Bia agus ina Chathaoirleach ar Bhord Dearbhú Cáilíochta Bhord Bia.  Tá Michael ag obair le 6 bliana anuas sa tionscal agraibhia ina chomhpháirtí ar Chomhpháirtithe Gnó Agraibhia.

Roghnófar comhaltaí eile as réimsí spéise eile lena n-áirítear an DAFM, eagraíochtaí feirme, gairm na tréidliachta, an tionscal agraibhia agus an pobal feirmeoireachta agus taighde. Tiocfaidh an Fóram le chéile dá chéad chruinniú i Meán Fómhair 2018 agus beidh an plé dírithe ar thrí théama i.e. rialachas, roghanna beartas agus costas agus buntáistí.

Nótaí d'Eagarthóirí:

Cuirfear páipéir chomhchomhairliúcháin, a bhfuil sé i gceist leo plé an Fhóraim Páirtithe Leasmhara TB a chur ar an eolas, ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne sula mbeidh a chéad chruinniú ag an bhFóram Páirtithe Leasmhara i Meán Fómhair. Cuirfidh an Roinn fáilte roimh thuairimí an phobail maidir le hábhar an phlé sin. Is féidir TBForum@agriculture.gov.ie a úsáid chun cumarsáid a dhéanamh le rúnaíocht an Fhóraim Páirtithe Leasmhara TB.

CRÍOCH

Date Released: 03 August 2018