By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Maoiniú do Thionscadail Turasóireachta Agraibhia Fógartha ag an Aire Creed

I ndiaidh glao ar thograí do Thionscnaimh Turasóireachta Agraibhia a dhéanamh i mí Dheireadh Fómhair faoi Chiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe 2018, tá na deich dtionscadal a gheobhaidh maoiniú óna Roinn fógartha ag an Aire Creed.  Is €200,000 an maoiniú iomlán a chuirfear ar fáil agus is €25,000 an mhéid is mó a bheidh iníoctha d'aon tionscadal.

Dúirt an tAire Creed  “Tá mé sásta tacú leis na tionscnaimh seo in earnáil bheoga na turasóireachta agraibhia. Leagtar béim i Food Wise 2025 ar an ngaol nádúrtha atá idir agraibhia agus turasóireacht áitiúil. Creidim go bhfuil an turasóireacht agraibhia ríthábhachtach do cheantair thuaithe chun na daoine, an taobh tíre, an stair agus an cultúr a chur i láthair trí na táirgí talmhaíochta, bia agus dí agus bia áitiúil atá le fáil iontu.  Ina theannta sin, cuirtear deiseanna ar fáil do ghnóthaí faoin tuath, lena n-áirítear feirmeoirí, táirgeoirí agus ceardaithe chun a gcuid táirgí agus seirbhísí a fhorbairt, nascadh leis an bpobal agus le cuairteoirí agus feabhas a chur ar scileanna agus ar an dea-chleachtas”. 

Added 02.12.18

Nótaí don Eagarthóir:

Tá maoiniú á chur ar fáil do na tionscadail seo a leanas:

 • Comhairle Contae Cheatharlach – €25,000
 • Little Milk Company - €19,930
 • Comhairle Pobail Dhroim Seanbhó - €23,450
 • Comhairle Chontae Laoise  - €10,290
 • Ballyhoura Development CLG - €25,000
 • Comhairle Chontae na Gaillimhe - €25,000
 • Comhairle Chontae Chill Mhantáin  - €17,500
 • Táirgeoirí Bia Thoibraid Árann - €10,790
 • Féile Bia Iarthar Phort Láirge - €25,000
 • Turais Feirme Iarthar Chorcaí - €3,541
 • Conair Bhia Shligigh - €17,500

  CRÍOCH

Date Released: 02 December 2018