By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Deimhnithe ag an Aire Creed go bhfuil €1.12bn íoctha go dtí seo faoi Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí

Tús Curtha le hÍocaíochtaí Comhardaithe faoi Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí

Tá sé deimhnithe ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. inniu, go bhfuil tús curtha leis na híocaíochtaí comhardaithe faoi Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí (BPS) 2018 agus Glasú. 

Agus tús curtha anois leis na híocaíochtaí comhardaithe BPS, is ionann an t-iomlán atá íoctha le 121,000 feirmeoir faoi Scéim 2018 go dtí seo agus €1.12bn.  Ina theannta sin, tá €217m ar an iomlán faoi Scéim na Limistéar faoi Shrianta Nádúrtha (ANC) íoctha le breis is 90,000 feirmeoir go dtí seo. 

Dúirt an tAire:

"Thosaigh mo Roinnse ag eisiúint 70% de na réamhíocaíochtaí faoi BPS chuig feirmeoirí ar fud na tíre i lár mhí Dheireadh Fómhair.  I mbliana, fuair 2,000 feirmeoir sa bhreis a gcuid réamhíocaíochtaí ar an 16 Deireadh Fómhair i gcomparáid leis an dáta céanna anuraidh.  Chuidigh an t-aistriú iomlán chuig 100% d'iarratais ar an BPS a bheith á ndéanamh ar líne in 2018 leis sin,  rud a léiríonn na buntáistí a chuireann an próiseas iarratais ar líne ar fáil d'fheirmeoirí.  Tá sraitheanna rialta íocaíochtaí i bhfeidhm ó mhí Dheireadh Fómhair, agus tá mé sásta a dheimhniú go bhfuil tús curtha anois leis na híocaíochtaí comhardaithe 30% faoi BPS mar a bhí beartaithe.”

Dheimhnigh an tAire freisin go gcuirfear tús freisin le híocaíochtaí faoi Scéim an Fheirmeora Óig agus faoi Chúlchiste Náisiúnta 2018 in éineacht leis an íocaíocht chomhardaithe do BPS 2018.  Dúirt an tAire “tá íocaíochtaí á n-eisiúint ag mo Roinn ó lár mhí Mheán Fómhair chuig feirmeoirí thar réimse scéimeanna, lena n-áirítear BPS, ANC, GLAS, an Scéim Aistrithe Eolais agus Scéim Leasa na gCaorach.  Tá tús le cur go luath le híocaíochtaí faoin gClár um Shonraí agus Géanómaíochta Mairteola freisin.  Leanann mo Roinn de na híocaíochtaí seo a eisiúint ag ráta atá an-fhabhrach nuair a chuirtear an ráta sin i gcomparáid leis na córais atá i bhfeidhm i mBallstáit eile, agus tugann na híocaíochtaí seo cúnamh mór airgeadais d'fheirmeoirí aonair agus do gheilleagar na tuaithe i gcoitinne.”

Fanfaidh sraitheanna rialta íocaíochtaí i bhfeidhm faoi BPS 2018 de réir mar a bheidh cásanna á gceadú i leith íocaíochta.  D'iarr an tAire ar fheirmeoirí a bhfuil fiosruithe fós le réiteach acu freagra a thabhairt chomh luath agus is féidir chun go mbeifear ábalta an íocaíocht a dhéanamh.  Dúirt an tAire ar deireadh “is tosaíocht thábhachtach de chuid mo Roinne go ndéanfar na híocaíochtaí a phróiseáil in am trátha, toisc go dtuigim chomh tábhachtach is atá na scéimeanna sin don phobal feirmeoireachta.”

CRÍOCH

Date Released: 03 December 2018