By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

€70m geallta ag an Aire Creed do Chlár Bia Domhanda na Náisiún Aontaithe mar chuid de chomhpháirtíocht straitéiseach trí bliana

Shínigh an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD, inniu Comhaontú Comhpháirtíochta Straitéisí trí bliana le Clár Domhanda Bia na Náisiún Aontaithe (WFP), inar gheall sé maoiniú €70m don Chlár Domhanda Bia don tréimhse 2019 – 2021.

Dúirt an tAire Creed, “Tá mé an-sásta Comhaontú Comhpháirtíochta Straitéisí nua a shíniú leis an gClár Bia Domhanda faoina dtiocfaidh méadú  €70m ar a laghad ar ranníocaíocht na hÉireann don WFP sna trí bliana atá romhainn, ar méadú 16% é ar an gcomhaontú comhpháirtíochta a bhí ann roimhe seo. Déanann seo tiomantas na hÉireann aghaidh a thabhairt ar ocras domhanda  i gcomhar leis an WFP a dheimhniú”.

Is é David Beasley, Stiúrthóir Feidhmiúchán an Chláir Bhia Dhomhanda, agus is é an tAire Stáit um an Diaspóra agus Forbairt Náisiúnta, Ciarán Cannon TD., a chomhshínigh an Comhaontú Comhpháirtíochta Straitéisí.

Dúirt an tAire Creed ar deireadh, “Tá suíochán ag Éirinn, ar a ndéanfaidh mo Roinn ionadaíocht,  ar Bhord Feidhmiúcháin an WFP go dtí deireadh na bliana 2019, agus tá mé an-sásta fáilte a chur roimh David Beasely, an Stiúrthóir Feidhmiúcháin go hÉirinn chun an comhaontú tábhachtach seo a shíniú. Tá Éirinn thar a bheith buíoch as an obair atá  an Clár Bia Domhanda a dhéanamh chun cur leis an Sprioc Forbartha Inbhuanaithe deireadh uile a chur leis an ocras”.

“Tá céim chun cinn glactha ag Éirinn inniu agus tá an cineál ceannaireachta a dhéanann fíordhifríocht léirithe ag an tír seo. Tá an Rialtas agus muintir na hÉireann ag sábháil beatha daoine agus ag athrú an tsaoil do dhaoine leis an rannpháirtíocht fhlaithiúil seo, agus cuirfidh sin ar chumas an WFP é cuidiú leis na daoine is mó a bhfuil an cuidiú sin de dhíth orthu. Táimid anseo i WFP an-bhuíoch as an tacaíocht agus as an gcomhpháirtíocht atá againn le hÉirinn”, a dúirt David Beasley Feidhmeannach WFP.

Dúirt an tAire Cannon Fáiltím roimh an gcomhaontú nua ilbhlianta seo leis an gClár Bia Domhanda. Faoi straitéis 'Global Ireland' cuireadh ceanglas ar an Rialtas sprioc  na NA 0.7% maidir le caiteachas ODA a bhaint amach faoi 2030. Chomh maith leis, is gearr go mbeidh beartas nua forbartha idirnáisiúnta tugtha chun críche ina leagfar amach na príomhthosaíochtaí atá againn agus na réimsí ar a mbeimid ag díriú sna blianta atá romhainn. Gné a bheidh lárnach sa bheartas seo ná leanúint de thosaíocht a thabhairt don troid in aghaidh ocrais. Tá sé feiliúnach mar sin go  bhfuil  comhpháirtíocht nua idir Éire agus WFP á seoladh inniu againn. Is ceannaire domhanda atá i WFP sa réimse seo, a chuidíonn leis na milliúin daoine leochaileacha atá ag iarraidh maireachtáil i roinnt de na cúinsí is dúshlánaí ar fud an domhain.”

Added 05.12.18

David Beasley, Stiúrthóir Feidhmiúchán an WFP, an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed, T.D., agus an tAire Stáit um an Diaspóra agus Forbairt Náisiúnta Ciarán Cannon TD‌.

Nótaí d'Eagarthóirí

Clár Bia Domhanda na NA

Is Clár Bia Domhanda de chuid na Náisiún Aontaithe é an WFP - sábháiltear beatha daoine le linn éigeandálaí agus athraítear an saol do na milliún daoine trí fhorbairt inbhuanaithe. Oibríonn an WFB i mbreis is 80 tír ar fud an domhain, tugtar bia do dhaoine atá gafa sa choimhlint agus tubaistí, agus réitíonn sé an bealach do thodhchaí níos fearr. Is ó ranníocaíochtaí deonacha amháin a ndéantar WFP a mhaoiniú.

Is gealltanas de chuid Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 2,Deireadh a chur le hOcras, deireadh a chur le hocras, slándáil bia a bhaint amach, cothú a fheabhsú agus talmhaíocht inbhuanaithe a chur chun cinn agus is é tosaíocht an Chláir Bhia Dhomhanda é. Téann 821 mhilliún duine, nó duine as gach naonúr, a chodladh gach oíche ar bholg folamh. Fulaingíonn níos mó fós mar gheall ar mhíchothú de chineál éigin, duine as gach triúir.

 Cúnamh Forbartha Thar Lear 

Áirítear mar chuid de sholáthar Chúnamh Forbartha Thar Lear na hÉireann rannpháirtíocht an DAFM sa WFP, soláthar arbh fhiú thart ar €700 milliún é in 2018. Is é seo an tríú comhaontú trí bliana atá sínithe ag Éirinn leis an WFP. Déanfaidh an DAFM réamhíocaíocht €15m i leith ghealltanais 2019 leis an gClár Bia Domhanda  sna seachtainí amach romhainn.

CRÍOCH

 

Date Released: 05 December 2018