By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh dhul chun cinn i gcainteanna trádála leis an Éigipts

Tá fáilte curtha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. roimh an dul chun cinn atá déanta i leith onnmhairithe beo le linn Mhisean Trádála Fhiontar Éireann chun na hÉigipte.

Táthar céim níos gaire anois i dtreo tús a chur arís le trádáil bheo leis an Éigipt inniu agus na saincheisteanna a bhaineann le deimhnithe sláinte reatha pléite ag cruinniú i gCaireo idir an tAire Stáit Pat Breen agus an Leas-Aire Talmhaíochta an Dr Mona Mehrez.  Tá Aireacht na hÉigipte sásta athbhreithniú a dhéanamh ar dheimhnithe mar atá faoi láthair agus deimhniú nua i leith an stoic pórúcháin a chur i bhfeidhm.  I ndiaidh réamhobair an DAFM, Bhord Bia agus Chórais Bhianna Inbhuanaithe na hÉireann (SFSI), tá spéis léirithe ag údaráis na hÉigipte in allmhairithe beo as Éirinn a athbhunú, mar aon le comhoibriú a dhéanamh i réimsí eile.

Dúirt an tAire Creed, “Fáiltím roimh an dul chun cinn a rinneadh i gCaireo inniu, dul chun cinn a tharla i ndiaidh cruinniú a bhí ag mo Roinnse leis an Leas-Aire le linn a cuairte chun na hÉireann i mí Iúil. Táim ag súil le cur leis an trádáil bheo a dhéanaimid leis an Éigipt. Ós rud é gur earnáil fáis í atá ríthábhachtach i dtalmhaíocht na hÉireann, leanfaidh m'oifigigh de mhargaí eile a aithint i ndáil le honnmhairithe beo chun na hAfraice Thuaidh agus go dtí áiteanna eile.”

Is é an tAire Trádála, Fostaíochta agus Gnóthais, Pat Breen TD atá i gceannas Mhisean Trádála Fhiontar Éireann i gCaireo in éineacht le dhá chuideachta déag de chuid na hÉireann. Maidir leis an dul chun cinn dearfach, dúirt an tAire Breen “Is rud maith agus tráthúil é gur rinneadh an dul chun cinn seo le linn an chéad mhisin trádála ó aireacht chun na hÉigipte le hocht mbliana anuas. Tá Éire ag iarraidh na caidrimh thrádála talmhaíochta atá aici leis an Éigipt a fhorbairt, agus mar sin is cuidiú mór a bheidh sna deimhnithe athbhreithnithe. Tá mé cinnte go mbeidh deiseanna suntasacha ann do chuideachtaí de chuid na hÉireann sna hearnálacha eitlíochta, fosholáthar tionscail, ICT, teicneolaíocht airgeadais, feistí leighis agus innealtóireachta. Is í an aidhm atá agam ná aird a tharraingt ar Éirinn mar fhoinse ríthábhachtach do tháirgí agus do sheirbhísí den chéad scoth atá nuálach agus ar ardchaighdeán”.

Nótaí d'eagarthóirí:

Beidh an tAire Trádála, Fostaíochta agus Gnóthais, Pat Breen TD ag bualadh le hAirí Talmhaíochta, Eitlíochta, Tionscail agus Cumarsáide  agus le roinnt ceannairí gnó iomráiteacha de chuid na hÉigipte le linn a chuairt dhá lá go Caireo. Is é is cuspóir do Mhisean Trádála Fhiontar Éireann ná naisc thrádála leis an Éigipt a fhorbairt, ní hamháin mar mhargadh do chuideachtaí de chuid na hÉireann ach mar mhol chun go mbeidh teacht ag Éirinn ar réigiúin an Mheánoirthir agus na hAfraice Thoir.

CRÍOCH

 

Date Released: 05 December 2018