By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Ceapacháin le Comhairle na dTréidlianna

D’fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed, T.D. inné go gceapfar ceathrar comhaltaí le Comhairle na dTréidlianna.

Is iad na daoine a ceapadh: 

  • Claire Millrine
  • Áilís Ní Riain
  • John O’Brien
  • Bert Stewart

Agus fáilte á cur aige roimh na comhaltaí nuacheaptha, dúirt an tAire,

“Braitheann bord éifeachtach ar an meascán ceart daoine agus scileanna a bhaint amach.  Rachaidh réimse ilchineálach scileanna agus taithí na gceapaithe nua seo chun sochair Chomhairle na dTréidlianna trí phlé daingean a dhéanamh óna n-eascróidh cinnteoireacht thréan.  Guím gach rath orthu i rith a dtéarma oifige.”

Nótaí don Eagarthóir

Roghnaíodh an ceathrar comhaltaí faoi na socruithe inar chuir an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (an SCP) córas fógra agus measúnaithe oscailte i bhfeidhm. Soláthraíonn an SCP, a bunaíodh faoi reacht in 2004,  seirbhís chomhroinnte neamhspleách in earcaíocht, measúnú agus roghnú a dhéanamh d’eagraíochtaí i measc na Seirbhísí Sibhialta agus Poiblí. An 30 Meán Fómhair 2014, chinn an Rialtas gur cheart freagracht a leagan ar an SCP, chomh maith, as córas oscailte, inrochtana, dian agus trédhearcach a chur i bhfeidhm chun tacú le hAirí a dhéanann ceapacháin le Boird Stáit.

 

CRÍOCH

Date Released: 07 February 2018