By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Cuireann an tAire Creed an chéim thosaigh de Chúrsa Taistil Mheiriceá Thuaidh i gcrích

Cuireadh cruinnithe ar siúl sna Stáit Aontaithe le dhá chuideachta mhóra thábhachtacha Idirnáisiúnta in Chicago agus Kentucky Cuireadh tús le céim Cheanada inniu (Dé Céadaoin, an 28 Feabhra)

Lean an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed, TD, ar aghaidh inniu lena chúrsa taistil i Meiriceá Thuaidh agus é ag freastal ar roinnt cruinnithe le príomhchuideachtaí idirnáisiúnta.

Leanfaidh cúrsa taistil an Aire ar aghaidh go Ceanada amárach agus cuirfear sraith cruinnithe tábhachtacha ar siúl le páirtithe leasmhara polaitiúla agus earnála. Measadh gur bhain easpórtálacha bia agus deochanna na hÉireann go Ceanada €108 milliún amach in 2017, arb ionann sin agus borradh 6% i gcomparáid le 2016 agus borradh 5 bliana 37%.

Tá i gCeanada an tríú margadh easpórtála is tábhachtaí d’Éirinn le haghaidh deochanna, i ndiaidh na Stát Aontaithe agus na Breataine agus b’fhiú €62 milliún an margadh céanna in 2017. Tá táirgí déiríochta (im, púdair chothaithe, cáis etc.) i gceist le 10% breise den mhargadh seo. Cé go bhfuil feoil mhuice ó Éirinn á hiompórtáil le roinnt blianta anuas, tosaíodh le déanaí, chomh maith, le trádáil a dhéanamh ar mhéideanna measartha de mhairteoil agus de chaoireoil faoi chomhaontú rochtana AE.

Déantar iompórtáil fhairsing i gCeanada i measc fhormhór na gcatagóirí bia.  In 2016, chuaigh luach iompórtálacha déiríochta go Ceanada i méid go dtí $969.4 milliún. I measc na bpríomhtháirgí a rinneadh a iompórtáil de réir luacha, bhí cáiseanna speisialtachta (28%), substaintí próitéin bhainne (16.1%), agus im agus saillte agus olaí eile (13.6%).

Dúirt an tAire  

“Léiríonn an Comhaontú Cuimsitheach Geilleagrach agus Trádála (an CETA) a tugadh isteach idir an tAontas Eorpach agus Ceanada go bhfuil roinnt athruithe móra tagtha ar an gcaidreamh trádála idir an dá mhargadh.  Chuir Ceanada deireadh le dleachtanna a ghearradh ar bhreis agus 90% dá línte taraife talmhaíochta go léir i ndiaidh gur cuireadh an CETA iontráil i bhfeidhm.”

I ndiaidh 7 mbliana, beidh deireadh iomlán curtha leis na taraifí a ghearrfar ar bheagnach 92% de na línte talmhaíochta. I gcás déirí, tá cuóta déthaobhach anois ag easpórtálaithe AE de bhreis ar 18,000 tonna de cháis, arb ionann sin agus breis agus dhá oiread na n-easpórtálacha reatha ón AE.

Is tráthúil go bhfuil an tAire ag tabhairt faoi mhisean trádála go Ceanada i ndiaidh gur thit na hathruithe amach ar an CETA. Cuirfidh an misean trádála seo léargas luachmhar margaidh ar fáil d’easpórtálaithe taistil feola, deochanna agus grósaeireachta chun cabhrú leo tuiscint a fháil ar riachtanais iompórtála, anuas ar threochtaí tomhaltóirí agus margaidh.

 CRÍOCH

Date Released: 28 February 2018