By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Fógartha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD, inniu go bhfuil margadh mairteola Chatar oscailte d'Fheoil agus do Tháirgí Feola na hÉireann

Tá fáilte curtha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD roimh an gcomhaontú atá bainte amach le Roinn Sláinte Poiblí Chatar a thabharfaidh cead mairteoil, caoireoil agus éineoil na hÉireann a allmhairiú go Catar.

Dúirt an tAire: “Is léiriú é seo ar an muinín atá ag údaráis Chatar as na rialucháin dhiana agus as na hardchaighdeáin atá ann maidir le sábháilteacht bia in Éirinn go bhfuil an margadh nua seo oscailte.” 

Glacfar le mairteoil dhíchnámhaithe, caoireoil agus éineoil, idir fheoil agus táirgí feola, ar an margadh. Dúirt an tAire: “Is mar thoradh ar iarrachtaí leanúnacha mo Roinne, Ambasadóir na hÉireann do Chatar agus an t-ataisé talmhaíochta i Réigiún na Murascaille le tamall anuas atá margadh Chatar á oscailt.”

Labhair sé arís faoina thiomantas lena chinntiú go mbeidh rochtain ag onnmhaireoirí feola na hÉireann ar a mhéad margaí domhanda agus is féidir de réir théarmaí forbartha margaidh Food Wise 2025 agus go leanfaidh a Roinn, An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus Bord Bia ag obair i ndlúthchomhair chun an sprioc seo a bhaint amach.

Nótaí d'Eagarthóirí:

B'ionann onnmhairí agraibhia go Catar agus €8.8 milliún in 2017, arbh onnmhairí Déiríochta 70% díobh.

De réir roinnt meastachán ó thaighde margaidh, táthar ag súil go mbeidh milliún tona feola ar mhargadh feola Chatar faoi 2020. Tá allmhairí feola ag éirí níos tábhachtaí de bharr leibhéal níos ísle táirgeachta intíre.  Tá tóir faoi leith ar chaoireoil atá thart ar 35% den tomhaltas iomlán feola.  

CRÍOCH

Date Released: 02 July 2018