By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Ard-Rúnaí na Roinne Talmhaíochta ceaptha chun na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais

Tá sé fógartha ag an Aire Charlie Flanagan T.D. go bhfuil Ard-Rúnaí nua ceaptha sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais chun an próiseas athstruchtúraithe ó bhonn atá ar bun sa Roinn a stiúradh. 

Ceapfar an tUasal Aidan O’Driscoll, atá ina Ard-Rúnaí sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara faoi láthair ina Ard-Rúnaí sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais le héifeacht ó Mheán Fómhair 2018.  Tá obair mhór déanta ag Uasal O’Driscoll sa bhaile agus thar lear, san earnáil phoiblí agus phríobháideach agus a bhfuil MSc i mBainistíocht Straitéiseach bainte amach aige chomh maith le cáilíochtaí eile go leor.

Maidir leis an gceapachán dúirt an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed, T.D. “Is fear é Aidan O’Driscoll a bhfuil a shaol oibre caite aige san Státseirbhís agus a bhfuil go leor bainte amach aige ann.  Tá sé ina Ard-Rúnaí sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ó 2015.  Ba mhór an pléisiúr dom a bheith ag obair leis sna blianta beaga atá caite agus tá seirbhís dhílis tugtha aige d'earnáil na talmhaíochta.  Chomh maith leis an taithí mhór atá aige, tabharfaidh sé faoin obair seo le díograis agus le fuinneamh agus guím gach rath air sa ról dúshlánach seo sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

Nótaí d'Eagarthóirí

Aidan O’Driscoll – beathaisnéis ghearr

I 1977 a chuaigh Aidan O'Driscoll leis an Státseirbhís ina Oifigeach Riaracháin agus thraenáil ina dhiaidh sin ina Anailísí Beartas sa Roinn Airgeadais. D'fhóin sé i réimse post sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ina measc Príomheacnamaí ó 1995-2001 agus ina Ard-Rúnaí Cúnta ó 2001 go Eanáir 2015 do Ghnóthaí AE, Eacnamaíochta agus Athrú Aeráide.  I mí Eanáir 2015 a ceapadh ina Ard-Rúnaí sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara é. 

D'oibrigh sé san Afraic agus san Áis i réimse post leis an FAO, Cúnamh Éireann agus le cuideachta phríobháideach comhairleoireachta ó 1985 go 1992 agus d'fhóin in Ambasáid na hÉireann sa Róimh mar Attaché Talmhaíochta / Leas-Ionadaí FAO, WFP agus IFAD 1994 – 1995. Bhí sé ina Chathaoirleach ar an gCoiste maidir le Sábháilteacht Sholáthar Bia an Domhain (CFS) 2000-2002.  Tá sé ar Bhord Bainistíochta na Státseirbhíse ó Eanáir 2015.

Oideachas: An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath; Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Ollscoil Londain (Wye).

Cáilíochtaí: BA (Onóracha) san Eacnamaíocht agus Polaitíocht, MSc i Staitisticí/Anailísí Beartas, Dioplóma Iarchéime i mBainistíocht Timpeallachta agus MSc i mBainistíocht Straitéiseach.

CRÍOCH

Date Released: 10 July 2018