By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

'Ná Téigh sa Seans' - Feachtas Feasachta maidir le Sláinte Plandaí seolta ag an Aire Doyle ag Bloom

Ag oscailt Bloom inniu, sheol an tAire Stáit sa Roinn Talmhaíochta Bia agus Mara (DAFM), Andrew Doyle T.D.,  an feachtas "Ná Téigh sa Seans!", feachtas ardú feasachta na Roinne maidir le sláinte plandaí.

Dúirt an tAire Doyle: "Tá ríméad orm an tionscnamh ardú feasachta nua seo de chuid mo Roinne maidir le sláinte plandaí a sheoladh anseo ag Bloom.  Tá mo Roinn tiomanta tionscal gairneoireachta na hÉireann agus an timpeallacht trí chéile a chosaint ó ghalair agus ó lotnaidí andúchasacha.   Tá na galair agus na lotnaidí seo, má éiríonn leo cur fúthu, in ann díobháil mhór a dhéanamh do shláinte plandaí agus crann.   An aidhm atá leis an bhfeachtas “Ná Téigh sa Seans!” ná feasacht a ardú maidir leis an tábhacht atá le sláinte plandaí agus mar atá an pobal in ann a gcuid a dhéanamh chun í a chosaint.  Measaim nach bhfuil ardán níos fearr ná Bloom chun an straitéis seo a sheoladh agus mholfainn duit cuairt a thabhairt ar fhoireann na Roinne ag an seastán atá againn anseo agus dul i mbun cainte leo faoin ábhar seo. 

Tá an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ag cur  “Ná Téigh sa Seans!” chun cinn, feachtas chun feasacht a ardú atá dírithe ar lucht taistil, turasóirí agus gnólachtaí tráchtála a thugann plandaí, táirgí planda agus nithe ardriosca eile atá déanta as ábhar plandaí isteach go hÉirinn ó thar lear.   Tacaíonn an Eagraíocht Eorpach um Chosaint Plandaí (EPPO) agus an Coimisiún Eorpach go hiomlán leis an bhfeachtas i bhfoirm reachtaíocht sláinte plandaí.   Ceann de na bealaí a dtagann orgánaigh dhíobhálacha plandaí isteach go hÉirinn ná trí dhaoine a thugann plandaí nó táirgí plandaí isteach sa tír a mbíonn na lotnaidí/galair seo orthu. 

Is é is cuspóir don fheachtas aird a tharraingt ar an tionchar a bhíonn ag ábhar planda ionfhabhtaithe nó lotnaidí coraintín agus galair a thabhairt isteach go hÉirinn ar an timpeallacht, ar an ngeilleagar agus go sóisialta.  D'fhéadfadh tionchair thromchúiseacha a bheith i  gceist, is galar nua san Eoraip é Xylella fastidiosa mar shampla atá ag cur isteach ar 200 speiceas planda - Dair, Feá, Fuinseog, Marós agus Lus Liath.  Tá sé in áiteanna san Iodáil, sa bhFrainc agus sa Spáinn.  Tá sé riachtanach ó thaobh na heacnamaíochta agus an chomhshaoil go ndéantar galair mar seo a chosc ó bhunú anseo.  

Mar fhocal scoir dúirt an tAire Doyle “Measaim go mbeidh an pobal mór níos feasaí ar na fadhbanna tromchúiseacha seo agus go smaoineoidh daoine go maith orthu féin agus iad thar lear gan dul sa seans agus go bhfágfaidh siad plandaí agus táirgí plandaí ina ndiaidh sa tír atá i gceist."   Iarraim ar dhaoine dul chuig láithreán gréasáin mo Roinne www.agriculture.gov.ie/dontriskit áit a bhfuil tuilleadh eolais le fáil.” 

CRÍOCH

 

Date Released: 01 June 2018