By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Maoiniú na hÉireann d'Institiúid Foraoiseachta na hEorpa fógartha ag Andrew Doyle

Tá an maoiniú atá Éire a chur ar fáil d'Institiúid Foraoiseachta na hEorpa (EFI) don bhliain 2018 fógartha ag Andrew Doyle T.D., an tAire Stáit sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara a bhfuil freagracht air d'fhoraoiseacht. Le linn chuairt an Aire chuig ceannoifig an EFI i Joensuu sa bhFionlainn a rinneadh a fógra.  Tá an tAire ar cuairt ar an bhFionlainn agus sraith cruinnithe le bheith aige ar chúrsaí a bhaineann le talmhaíocht agus foraoiseacht.

Dúirt an tAire “Tá earnáil mhór agus lánaibí foraoiseachta sa bhFionlainn fad is atá earnáil na foraoiseachta in Éirinn fós ag forbairt.   Cé go dtuigimid nach ionann méid na n-earnálacha foraoiseachta sa dá thír tá earnálacha sábhmhilleoireachta agus clár painéal de scoth an domhain sa dá thír agus táthar an-dírithe ar onnmhairí le formhór na n-earraí foraoise a phróiseáiltear sa dá thír á n-onnmhairiú.  An Fhionlainn an tír is mó san Eoraip atá faoi fhoraoisí.  Tá ceachtanna luachmhara le foghlaim againn ón earnáil foraoiseachta ansin i dtaobh na nuálaíochta a bhaineann léi.  Tá mo Roinn i mbun comhchathaoirleachta faoi láthair ar Straitéis Náisiúnta Bhithgheilleagar na hÉireann agus tá roinnt nithe tagtha chun cinn an tseachtain seo atá ábhartha dó sin.

Maidir le ról an EFI, dúirt an tAire  “Ó bunaíodh é, tá ról tábhachtach ag an EFI maidir le taighde a bhaineann le foraoiseacht a chomhordú agus a éascú.  Tá Éire ar cheann de phríomhpháirtithe an EFI le blianta beaga agus tá tairbhe bainte againn as seo ar go leor bealaí, gan trácht ar an gcúnamh atá tugtha acu dúinn maidir le saincheisteanna beartais i réimsí mar eolaíocht aeráide agus forbairt an Bhithgheilleagair. Tá maoiniú curtha ar fáil ag Éirinn don EFI faoi roinnt tionscnamh agus saoráidí gach bliain ó daingníodh Comhdháil an EFI in 2010  agus tá ríméad orm a fhógairt gur €65,000 a chuirfear ar fáil i mbliana i leith obair an EFI.   Tá roinnt den mhaoiniú seo leagtha amach do Chiste Iontaobhais ildheontóirí an EFI a ndearna mo Roinn cathaoirleacht air le déanaí agus roinnt do REDD a chuideoidh dul i ngleic le díghrádú foraoisí go hidirnáisiúnta."

Maidir leis an bhfógra maoinithe dúirt, Marc Palaí, Stiúrthóir Institiúid Foraoiseachta na hEorpa “Léiriú eile fós an maoiniú seo ar an méid a chuireann Éire lenár gcuid oibre. Bhí Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara na hÉireann forghníomhach i gcónaí i dtaobh straitéis an EFI a mhúnlú agus treoir a thabhairt in éineacht le tíortha eile lena chinntiú go mbeidh an EFI ina idirbheartaí ionraic sa díospóireacht faoi bheartas eolaíochta.

Leanfaidh an tAire dá chuairt agus imeachtaí eile ar bun i Heilsincí níos déanaí an tseachtain seo,  imeachtaí chun bia agus dí na hÉireann a chur chun cinn ar mhargadh na Fionlainne ina measc. Beidh cruinnithe déthaobhacha eile ag an Aire le Rialtas na Fionlainne, cruinniú leis an Aire Gnóthaí Eorpacha ina measc le súil is na caidrimh idir an dá thír a neartú maidir le príomhshaincheisteanna mar an Breatimeacht agus maoiniú CAP.

Nótaí d'Eagarthóirí: Eagraíocht idirnáisiúnta í an EFI a bhunaigh Stáit na hEorpa, Éire ina measc, trí choinbhinsiún idirnáisiúnta agus na ballstáit ag cur an phríomhmhaoinithe ar fáil.  Le linn a chuairte ar cheanncheathrú an EFI, d'fhógair an tAire Stáit Doyle go gcuirfeadh Éire maoiniú €65,000 ar fáil don EFI in 2018 i leith 3 chlár de shé chlár oibre théamacha.

Added 06.06.2018

An tAire Doyle in éineacht le Marc Palahi, Stiúrthóir an EFI.

 CRÍOCH

Date Released: 06 June 2018