By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

An Breatimeacht agus CAP á bplé ag an Aire Doyle le hAire Gnóthaí Eorpacha na Fionlainne

Chas an tAire Stáit sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ar a bhfuil freagracht don fhoraoiseacht, Andrew Doyle T.D., le hAire Gnóthaí Eorpacha, Cultúir agus Spóirt na Fionlainne, an tUasal Sampro Terho inniu, ar an lá deiridh de chuairt an Aire Doyle ar an bhFionlainn.  Dhírigh na cainteanna ar chúrsaí mar atá i ndáil leis an mBreatimeacht agus ar an díospóireacht atá ar bun maidir leis an gComhbheartas Talmhaíochta i ndiaidh na tréimhse 2020. Bhí an chuairt ina cuid de shraith cuairteanna arna ndéanamh ag an Aire Creed agus ag an Aire Doyle chun tosaíochtaí CAP na hÉireann agus tosaíochtaí maidir leis an mBreatimeacht a dhearbhú. Áiríodh i measc na gcathracha a tugadh cuairt orthu Maidrid, Páras, Beirlín agus an Háig.

Is éard a bhí le rá ag an Aire Doyle faoi na pléití a bhain leis an mBreatimeacht: “Tá idirbheartaíochtaí an Bhreatimeachta ag céim ríthábhachtach anois ag leibhéal an AE agus bhí áthas orm príomhthosaíochtaí na hÉireann a dhearbhú le Rialtas na Fionlainne. Phléamar ach go háirithe, na bagairtí a d'fhéadfadh an Breatimeacht a chruthú d'earnálacha agraibhia agus foraoiseachta na hÉireann i bhfianaise an dlúthbhaint atá againn le margadh na Ríochta Aontaithe. Ghabh mé buíochas leis an Aire Terho as an tacaíocht atá tugtha ag an bhFionlainn don tír seo go dtí seo i ndáil leis na gnéithe a bhaineann le hÉirinn/Tuaisceart Éireann sna hidirbheartaíochtaí aistarraingthe. Bhí comhrá thar a bheith úsáideach againn chomh maith ar na hidirbheartaíochtaí, mar atá, roimh Chomhairle Eorpach mhí an Mheithimh.

Phléigh an tAire Doyle agus an tAire Terho na ciorruithe a fógraíodh le gairid atá beartaithe a dhéanamh ar theorainneacha Buiséid CAP don tréimhse 2021-2027.  Labhair an dá Aire faoin gComh-Mheabhrán a shínigh 6 Bhallstát i Maidrid an 31 Bealtaine, lena n-áirítear Éire agus an Fhionlainn, ag iarraidh go n-ardófaí buiséad CAP chun é a thabhairt ar ais chuig na leibhéil reatha.   Labhair na hAirí freisin faoi na brúnna buiséid a bheidh ar an AE aghaidh a thabhairt orthu mar gheall ar an Ríocht Aontaithe a bheith ag imeacht as an AE.   Chaintigh an dá Aire ar an tábhacht atá le CAP agus an gá atá le luach ar airgead a chinntiú agus earraí poiblí a chur ar fáil.  Dúirt an tAire Doyle “Táimid ag tabhairt ár n-aghaidh ar chreat nua airgeadais, gan ceann de ghlanranníocóirí is mó an Aontais Eorpaigh ach ag an am céanna “Má tá dúshláin nua le sárú againn, agus má tá níos mó earraí poiblí le cur ar fáil, ní bheifear in ann glacadh le níos mó ídithe ar thacaíochtaí CAP.  Ní mór dúinn seasamh le chéile chun buiséad, atá á laghdú le himeacht ama agus a dteastaítear é a chaomhnú, a chosaint má tá sé i gceist againn an leas is fearr is féidir a bhaint as an méid a chuireann an earnáil agraibhia le geilleagar an Aontais Eorpaigh agus a uige sóisialta.

Freastalóidh an tAire ar shraith imeachtaí inniu in Heilsincí chun bia agus deochanna na hÉireann a chur chun cinn do mhargadh na Fionlainne.

Ar deireadh dúirt an tAire “Ba chuairt thar a bheith bisiúil agus fadréimseach a bhí i mo chuairt ar an bhFionlainn an tseachtain seo. Pléadh príomhfhorbairtí maidir leis an bhforaoiseacht agus an bithgheilleagar chun cur le caidrimh na hÉireann-na Fionlainne i ndáil leis na tosaíochtaí atá roimh an Aontas Eorpach. Ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl don Ambasadóir Maeve Collins agus an fhoireann in Ambasáid na hÉireann in Heilsincí as an obair atáthar a dhéanamh ar thosaíochtaí na hÉireann sa bhFionlainn agus leanfaimid suas go luath roinnt de na saincheisteanna móra a tháinig chun solais an tseachtain seo.

Added 08.06.18

Chas an tAire Stáit sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ar a bhfuil freagracht don fhoraoiseacht, Andrew Doyle T.D., le hAire Gnóthaí Eorpacha, Cultúir agus Spóirt na Fionlainne, an tUasal Sampro Terho inniu, an lá deiridh de chuairt an Aire Doyle ar an bhFionlainn.

ENDS

Date Released: 08 June 2018