By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Béim leagtha ag an Aire Creed ar an tábhacht atá le Nuálaíocht san earnáil bia

Tá sé deimhnithe go bhfuil €5 mhilliún le hinfheistiú san Ionad Bia Réitithe Tomhaltóirí

Ag labhairt dó ag imeacht Food Gateway ag Teagasc i mBaile an Ásaigh dar teideal; 'Beyond Brexit - making food innovation go further', leag an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. inniu (Dé Máirt) béim ar an tábhacht atá le nuálaíocht mar phríomhfhreagairt na tíre seo ar an neamhchinnteacht a bhaineann leis an mBreatimeacht don earnáil bia.  Ag tagairt do theachtaireacht uileghabhálach an imeachta Gateway, dúirt an tAire; "tá ríthábhacht leis an ról taighde agus nuálaíochta d'fhonn a chinntiú go mbeidh Earnáil Bia na tíre seo in ann aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá amach romhainn.  Cé go bhfuil fás den scoth agus inmharthana bainte amach ag an earnáil agraibhia le blianta beaga anuas, tá dúshláin mhóra fós amach romhainn - go háirithe i dtaobh inmharthanacht comhshaoil, agus dar ndóigh, an bhagairt a bhaineann leis an mBreatimeacht.  Mar gheall ar na dúshláin sin, ní mór dúinn féachaint arís ar na samhlacha, táirgí agus próisis ghnó atá againn, féachaint ar éilimh na dtomhaltóirí agus ón gcomhshaol agus tuiscint a fháil ar mar is féidir linn a chinntiú go bhfreagraítear na héilimh sin agus mar is féidir leis an nuálaíocht agus taighde táirgí, bealaí próiseála agus sruthanna ioncaim nua a chur ar fáil, ina mbeidh an Rialtas agus an earnáil in ann maith a dhéanamh de na héilimh sin agus áit a bheith acu i margadh atá ag éirí níos iomaíche.

Dúirt an tAire Creed chomh maith go raibh súil aige go mbeadh an tIonad Bia Réitithe Tomhaltóirí (PCF), atá lonnaithe i mBaile an Ásaigh, i mbun oibríochta faoi Mheán Fómhair na bliana seo.  "Mar chuid de fhreagra na tíre seo ar an mBreatimeacht, d'éirigh liom aontú an Rialtais a fháil i mBuiséad 2018, €5 mhilliún a infheistiú i dtrealamh, i dteicneolaíochtaí agus i nuálaíocht d'fhonn cuidiú leis an earnáil PCF forbairt" a dúirt an tAire Creed.  "Bainfear úsáid as an maoiniú sin chun trealamh taighde i ndáil le Bia Réitithe Tomhaltóirí a bheidh lonnaithe ag Teagasc Bhaile an Ásaigh a cheannach, ina mbeidh cuideachtaí PCF eile in ann dul i mbun comhoibriú trialach le Teagasc agus le soláthraithe taighde eile."

Nótaí d'Eagarthóirí:

Imeacht Food Gateways Teagasc:

CRÍOCH

 

Date Released: 12 June 2018