By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

An Breatimeacht pléite ag an Aire Creed le Michael Gove MP i Londain

Iarrann an tAire Creed ar Fhondúireacht Bia agus Dí na Ríochta Aontaithe labhairt amach

Chas an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara le Státrúnaí Gnóthaí Comhshaoil, Bia agus Tuaithe na Ríochta Aontaithe, Michael Gove MP inniu i Londain. Ba é an tAire an príomhchainteoir ag Comhdháil Fhondúireacht Bia agus Dí na Ríochta Aontaithe (FDF) ar an mBreatimeacht i Londain.

Phléigh an tAire agus an Státrúnaí roinnt saincheisteanna a bhaineann leis an mBreatimeacht, cúrsaí a bhaineann leis an earnáil agraibhia agus iascaigh chomh maith leis an earnáil capall ina measc.

Dúirt an tAire tar éis an chruinnithe:

Ba thráthúil an cruinniú seo i gcomhthéacs na díospóireachta reatha sa Ríocht Aontaithe maidir leis an treo atá pléití an Bhreatimeachta ag dul. Labhair mé arís leis an Státrúnaí Gove ar na hábhair imní atá againn maidir leis an dlús atá leis na pléití, go háirithe i leith na saincheisteanna a bhaineann leis an teorainn. Thapaigh mé an deis chomh maith chun labhairt ar an gcomhaontú tríthaobhach atá idir Éirinn, an Ríocht Aontaithe agus an Fhrainc maidir le Rásaíocht Capall agus an gá atá le hIascaigh a choinneáil mar chuid de Chomhaontú Trádála tríd is tríd tar éis an Bhreatimeachta".

Thug an tAire eochairaitheasc ag Comhdháil Fhondúireacht Bia agus Dí na Ríochta Aontaithe (FDF) dar teideal "Shaping the Future of Food and Drink" níos luaithe an mhaidin sin. Rinne sé cur síos ar an dul chun cinn atá déanta ag earnáil agraibhia na hÉireann chun cur lena próifíl ar fud an domhain, agus leag sé béim ar chomh maith is a d'éirigh léi le gairid sa tSín agus in áiteanna eile, go páirteach, mar gheall ar Éire a bheith ina ball den Aontas Eorpach.

D'iarr sé freisin ar Fhondúireacht Bia agus Dí na Ríochta Aontaithe tionchar a imirt ar dhíospóireacht an Bhreatimeachta. Is éard a dúirt an tAire le toscairí na comhdhála:

"Tá mé ag iarraidh dúshlán a thabhairt do bhaill na Fondúireachta Bia agus Dí inniu. Is sibhse a chaithfidh seasamh do na traidisiúin bhreátha atá ag Earnáil Bia agus Dí na Breataine, traidisiúin a bhfuil sibh bródúil astu. Bíodh guth agaibh sa díospóireacht seo".

Ar deireadh dúirt an tAire:

Tá saincheisteanna tábhachtacha ag brath ar idirbheartaíochtaí an Bhreatimeachta. Is iad feirmeoirí, gnóthaí agus tomhaltóirí na hÉireann, na Ríochta Aontaithe agus an Aontais Eorpaigh a bheidh siar leis mura mbeidh dea-thoradh orthu. Tá réitigh atá réalaíoch agus iomlán ag teastáil ar na dúshláin atá amach romhainn agus tá sé ag teastáil go ríghairid uainn. Tá súil agam go mbeidh an lucht idirbheartaíochta in ann dul chun cinn a dhéanamh an tseachtain seo".

Is féidir óráid iomlán an Aire a fháil anseo.

Added 13.06.2018

An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D., in éineacht le Státrúnaí Gnóthaí Comhshaoil, Bia agus Tuaithe na Ríochta Aontaithe, Michael Gove MP  i Londain.

ENDS

Date Released: 13 June 2018