By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Creed ag Éileamh go Leanfadh an tAE ag Cur Maoiniú ar Fáil d'Iascaigh & d'Fheirmeoirí

Ag cruinniú de chuid Chomhairle Airí Iascaigh & Talmhaíochta i  Lucsamburg inniu (Dé Luain), d'éiligh an tAire Talmhaíochta, Bia & Mara, Michael Creed TD go leanfaí ag cur maoiniú ar fáil ón gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh (EMFF) i ndiaidh na bliana 2020 d'Fhiontair Bheaga agus ar Mheánmhéid atá i mbun dobharshaothraithe agus próiseála bia mara chomh maith le méadú ar bhuiséad CAP a éileamh arís. 

Ina óráid don Chomhairle le linn plé faoin EMFF 2021-2027, dúirt an tAire Creed; “Tá súil ag Éirinn an leithroinnt atá leagtha amach di i leith 2014-2020 a chaitheamh go hiomlán agus tá sé á fheiceáil dúinn go mbeidh deiseanna agus éilimh bhreise infheistíochta i gceist sa tréimhse 2021-2027.  Ba mhaith liom aird a tharraingt ar réimse amháin a bhfuil imní faoi agus atá aitheanta againn agus is é sin an moladh go ndéanfaí cúnamh EMFF d'infheistíocht chaipitil san earnáil dobharshaothraithe agus próiseála bia mara a shrianú go hionstraimí airgeadais amháin.   Faoi láthair ní bhaineann srian den chineál sin ach le hoibreoirí mórscála amháin.  Is fiontair bheaga nó ar mheánmhéid formhór oibreoirí na hÉireann. Sa chás go gceilfí cúnamh deontais orthu, bheadh drochthionchar aige sin ar ár gcuspóirí beartais ár n-earnálacha dobharshaothraithe agus próiseála a mhéadú agus cur lena luach.  Cé go bhfuilimid i bhfabhar go leanfaí le hionstraimí airgeadais a úsáid agus go mbeadh méadú orthu, ní mór teacht a bheith i gcónaí againn ar chúnamh deontais nuair is oiriúnaí sin."

Maidir le plé ar thograí reachtaíochta Choimisiún AE maidir leis an gComhbheartas Talmhaíochta i ndiaidh 2020, dúirt an tAire; "is ionann laghdú buiséid agus laghdú ar uaillmhian. Ní bheifear ag tabhairt an chomhartha chirt do dhaoine óga agus níl sé ag teacht leis an uaillmhian méadaithe a leagtar amach sna tograí seo."

ENDS

Date Released: 18 June 2018