By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Béim leagtha ag an Aire Creed ar chúrsaí iomaíochais, ullmhacht don Bhreatimeacht agus ar chaipiteal daonna ag an 16ú cruinniú de chuid Choiste Feidhmiúcháin Ardleibhéil Food Wise 2025

Ba é an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D., a bhí ina chathaoirleach ar an 16ú cruinniú de chuid Choiste Feidhmiúcháin Ardleibhéil Food Wise 2025 inniu. Pléadh an Breatimeacht, cúrsaí Iomaíochais agus an Plean Gníomhaíochta "People in Dairy".

Tá sé dhá bhliain anois ó bhí vótáil an Bhreatimeachta ann, agus dúradh ag an HLIC go bhfuil an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ag leanúint den obair atá ar bun aici chun na himpleachtaí a d'fhéadfadh a bheith i gceist leis an mBreatimeacht a mhaolú, agus, ar phleanáil theagmhasach, ag díriú níos mó ar dheacrachtaí ullmhachta. Dúradh chomh maith go bhfuil an tAire Creed agus a Roinn ag leanúint ar aghaidh le sraith cruinnithe déthaobhacha lena gcomhghleacaithe san AE i ndáil leis an mBreatimeacht.

Dúirt an tAire Creed, "Tá mo Roinn i mbun plé le páirtithe leasmhara tionscail d'fhonn a chinntiú go dtuigeann gach duine go soiléir na deacrachtaí a bhaineann leis an mBreatimeacht. Leanfar ar aghaidh leis na cainteanna sin de réir mar a bheidh na hidirbheartaíochtaí ag dul ar aghaidh".

Maidir le chomh Iomaíoch is atá earnáil agraibhia na hÉireann dúirt an tAire Creed, “Leanann mo Roinn de bheith i mbun plé le páirtithe leasmhara d'fhonn aghaidh a thabhairt ar na dúshláin iomaíochta atá ag leibhéal na feirme agus ag leibhéal na próiseála, go háirithe i dtaobh phróiseas feidhmiúcháin Food Wise. Tá iomaíochas ar cheann de na príomhthéamaí atá i straitéis Food Wise, agus tá moltaí mionsonraithe ann atá dírithe ar thairbhe a bhaint as buntáistí comparáideacha na hÉireann maidir leis an gcóras inbhuanaithe táirgthe le beathú féir atá againn, an timpeallacht dhearfach gnó atá againn, agus an cháil atá orainn maidir le nuálaíocht eolaíocht-bhunaithe agus táirgeadh táirgí".

Bhunaigh an tAire Creed grúpa páirtithe leasmhara tionscail i bhfómhar na bliana anuraidh chun deacrachtaí saothair agus caipiteal daonna a bhí le sárú ag earnáil na déiríochta a mheas.  Is é an grúpa, a tionóladh faoi chathaoirleacht Iar-Ard-Rúnaí na Roinne, Tom Moran, a chuir Plean Gníomhaíochta 'People in Dairy' i dtoll a chéile agus cuireadh i láthair Choiste Feidhmiúcháin Ardleibhéil Food Wise inniu é.  

Ar deireadh dúirt an tAire Creed “Tá an Plean seo ar cheann de phríomhthorthaí Food Wise 2025, agus is cuí go bhfuil an plean sin ag féachaint chun cinn agus go bhfuil fís ag baint leis. Molaim an Cathaoirleach agus an grúpa páirtithe leasmhara tionscail as an sárobair seo.

 CRÍOCH

Date Released: 20 June 2018