By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

An tAire Creed ag lorg tograí faoin gCiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe maidir le Cur Amú Bia a Laghdú agus le Tionscnaimh Turasóireachta Agraibhia

Tá gnás iomaíoch soláthair phoiblí fógartha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed faoin gCiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe do thograí Tionscnaimh Turasóireachta Agraibhia agus Cur Amú Bia a Laghdú.

Is mar seo a leanas an maoiniú iomlán a bheidh ar fáil:

  • €419,000 do 9 dtionscadal ar a laghad a thacóidh le tionscnaimh turasóireachta agraibhia (ina bhféadfadh margaí tuaithe bia a bheith san áireamh)
  • €200,000 do thograí a bhaineann le cur chun cinn agus/nó forbairt a dhéanamh ar thionscadail nuálacha chun cur amú bia a laghdú agus atá dírithe ar chur amú bia i gceantair thuaithe a laghdú.

Nótaí don Eagarthóir:

  • Maidir leis an tacaíocht do thionscadail turasóireachta agraibhia (ina bhféadfadh margaí tuaithe bia a bheith san áireamh), foilsíodh Iarraidh ar Thairiscint (RFT) an 18 Meitheamh 2018 ar shuíomh gréasáin eTenders agus in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (RFT 135647). Beidh sé riachtanach clárú ar shuíomh eTenders ag http://www.etenders.gov.ie/- Clárú Soláthraí - chun teacht ar an RFT.  Baineann an RFT le seirbhísí a sholáthar chun tacú le tionscadail turasóireachta agraibhia. Is 12:00 (meánlae) an 24 Iúil 2018 an dáta deiridh a nglacfar tairiscintí.    Déanfar tairiscintí a mheas trí phróiseas iomaíochta a bhaineann le tionscadail bheartaithe a mhaoiniú.  Is é atá i gceist le turasóireacht agraibhia ná gníomhaíocht nó gníomhaíochtaí a chur ar fáil chun cuairt a thabhairt ar cheantair a bhfuil cáil táirgí talmhaíochta orthu agus chun táirgí bia áitiúla nó réigiúnacha a bhlaiseadh.
  • Maidir leis an tacaíocht do thionscadail phíolótacha chun cur amú bia a laghdú,  foilsíodh (RFT) Iarraidh ar Thairiscint an 18 Meitheamh 2018 ar shuíomh gréasáin eTenders agus in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (RFT 135651).  Beidh sé riachtanach clárú ar shuíomh eTenders ag http://www.etenders.gov.ie/- Clárú Soláthraí - chun teacht ar an RFT.  Baineann an RFT le seirbhísí a sholáthar chun tacú le tionscadail chun cur amú bia a laghdú agus atá leagtha amach le cur amú bia ag gnóthaí, miondíoltóirí, mórdhíoltóirí agus soláthraithe bia i gceantair thuaithe a laghdú.  Is an 12:00 (meánlae) an 24 Iúil 2018 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.  Déanfar tairiscintí a mheas trí phróiseas iomaíochta a bhaineann le tionscadail bheartaithe a mhaoiniú. 

 CRÍOCH

Date Released: 22 June 2018