By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Clár Bhoirne - An 4ú tráinse oscailte d'iarratasóirí fógartha ag an Aire Creed

Tá sé fógartha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D., go bhfuil an tráinse deiridh de Chlár Bhoirne, a bhfuil ag éirí thar cionn leis, oscailte anois chun go mbeidh feirmeoirí a bhfuil spéis acu ann in ann iarratas a dhéanamh air.  Tá Clár Bhoirne ar cheann de shraith scéimeanna faoi threoir áitiúil atá á gcur i bhfeidhm ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara mar chuid dá Clár Forbartha Tuaithe. Tá an Clár dírithe ar fheirmeoirí a bhfuil gnáthóga innilte acu sa Bhoirinn ina bhfuil flúirse speiceas.  

Dúirt an tAire Creed “Tá mo Roinnse, trí na Cláir Forbartha Tuaithe atá againn, ag maoiniú na feirmeoireachta sa Bhoirinn le blianta fada, agus tá an scéim Bhoirne reatha lárnach d'fhonn ár gcuid gnáthchuspóirí i ndáil le hoidhreacht, timpeallacht agus pobail ar leith an cheantair ar leith seo a chaomhnú.  Bhí deis agam anuraidh a bheith páirteach i gceann de na siúlóidí feirme a eagraíodh mar chuid de Dheireadh Seachtaine Winterage agus tuigim gur sampla den scoth de thionscadal nuálach atá á threorú go háitiúil faoinár gClár Forbartha Tuaithe é tionscadal Bhoirne."

Dúirt an tAire chomh maith "Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh le Foireann Bhoirne agus leis na feirmeoirí atá páirteach as scéim a chinntíonn go dtugtar faoi ghníomhaíocht talmhaíochta le meas ar an oidhreacht áitiúil agus ar thosaíochtaí comhshaoil agus go bhfuil an mórtas pobail atá le brath go láidir mar gheall air sin á cothú. Táimid ag tnúth le bheith ag obair leo agus an tionscadal seo a fhorbairt san am atá le teacht."

Díríonn an scéim go sonrach ar an tírdhreach feirmeoireachta ar leith sin i gcontaetha an Chláir agus na Gaillimhe a chaomhnú.  Déanfaidh an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara suas le €15 mhilliún a infheistiú sa scéim seo thar shaolré an RDP atá ann faoi láthair.

Is féidir teacht ar an bhfoirm iarratais ar láithreán gréasáin na Roinne ag

https://www.agriculture.gov.ie/farmerschemespayments/europeaninnovationpartnershipincludinglocallyledschemes/locallyledschemes/

Is é an 6 Iúil 2018 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

Nótaí d'Eagarthóirí:

Cuireann Clár Bhoirne leis an rath a bhí ar scéimeanna eile ar nós an chinn seo don Bhoirinn, agus mar a d'éirigh leo, a treoraíodh faoi Thionscadal Burren LIFE (2005-2010) agus faoin gClár um Fheirmeoireacht Chaomhnaithe sa Bhoirinn  Tá na prionsabail a d'eascair de bharr na scéimeanna sin lárnach i ndáil leis an gcaoi a mbainfear amach cuspóirí caomhnaithe oidhreachta, comhshaoil agus phobail Bhoirne faoin mbeart nua seo. 

Is féidir níos mó eolais faoi Chlár Bhoirne a fháil ó:

Burren Life, Teileafón 065-708900, nó

Rannóg na Scéimeanna faoi Threoir Áitiúil, An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.   Teileafón: 076 1064454.

 

CRÍOCH

Date Released: 24 June 2018