By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Ard-Bhaol Tinte Foraoise - Fógra DEARG

Fógra Dearg i dtaobh Dainséar ó Thinte Foraoise fógartha ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara inniu roimh an teaspach mór atá geallta an chuid eile den tseachtain.  Fógra dearg an leibhéal is airde contúirte atá ann agus is annamh a fhógraítear in Éirinn é. Tá aird tarraingthe ag an Roinn freisin ar an gcontúirt mhór atá ann d'acmhainní agus don phobal ó loscadh fásra, go mór mór aiteann, gar do cheantair a bhfuil daonra mór nó gar do cheantair uirbeacha go háirithe.

Tiocfaidh an Fógra Dearg in áit an fhógra Oráiste atá i bhfeidhm ó Déardaoin seo caite. Nuair a bhíonn Dian-choinníollacha Riosca Tinte ann d'fhéadfadh lasadh de chineál ar bith loscadh sléibhe a thosú agus a scaipeadh go háirithe áit a bhfuil féar feoite agus toir ar bheagán maothais mar aiteann agus fraoch. D'fhéadfadh tine ar thalamh ard scaipeadh limistéar mór agus bíonn deacrachtaí mór lena múchadh agus d'fhéadfadh cásanna Mór-Éigeandála a bheith ann dá mbarr.

Tá dóiteáin an t-am seo bliana freisin in ann díobháil thubaisteach a dhéanamh don fhiadhúlra agus do ghnáthóga go háirithe gearrcaigh agus mamaigh óga a bheadh ag cur fúthu sna ceantair atá i gceist. 

Tá an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ag moladh d'úinéirí foraoise gníomhú láithreach chun pleananna um chosc ar dhóiteáin a chur i bhfeidhm, a bheith ullamh sa chás go dtarlódh tine ar a gcuid maoine nó timpeall uirthi. Ní mór a bheith thar a bheith airdeallach agus comhoibriú a bheith idir úinéirí talún atá ag síneadh lena chéile ag an tráth seo.   Ba chóir d'úinéirí agus bainisteoirí talún a chinntiú nach ndéantar tinte oscailte, beárbaiciúnna ná aon nithe eile a d'fhéadfadh a bheith ina chúis le tine a lasadh ar thailte foraoise nó in áiteanna eile poiblí le linn an teaspaigh.

Iarrtar ar an bpobal feirmeoireachta a bheith airdeallach ach go háirithe maidir le húsáid meaisíní timpeall ar mhóinéir féir agus gan tinte a lasadh ar thalamh feirme curaíochta.

Sa chás go dtiocfaidh an pobal i dteagmháil le tine i limistéir áineasa nó gar dóibh, ba chóir do chuairteoirí na gníomhartha seo a leanas a ghlacadh ar mhaithe le sábháilteacht.

  1. Ná las tine i bhforaois ná ar thalamh oscailte ná timpeall orthu agus ná bí i do chionsiocair lena leithéid.
  2. Déan ábhar caitheamh tobac a dhiúscairt go ciallmhar.
  3. Ná triail go brách tine a mhúchadh ná a chomhrac.
  4. Cruinnigh gach duine den teaghlach/grúpa agus téigh chuig áit shábháilte saor ó bhreosla ar thaobh na gaoithe - carrchlós mar shampla
  5. Glaoigh ar Sheirbhísí Dóiteáin agus Tarrthála ar 112 agus tuairiscigh go bhfuil tine ann agus tabhair an áit a bhfuil sí.
  6.  Fág an áit má iarrtar ort sin a dhéanamh. Glac le gach treoir ón tSeirbhís Éigeandála

Tá tuilleadh eolais maidir le bainistíocht dóiteáin agus cosaint fiadhúlra le fáil ag

http://www.agriculture.gov.ie/forestservice/firemanagement/

Added 26.06.2018

CRÍOCH

Date Released: 26 June 2018