By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Plé faoi Iascaigh i gcomhthéacs an Bhreatimeachta arna óstáil ag Creed i nGaillimh

Rinne an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D Plé faoi Iascaigh i gComthéacs an Bhreatimeachta a óstáil i nGaillimh inniu mar chuid de chruinniú mullaigh Saibhreas Ár nAigéan agus Seafest - féile náisiúnta muirí na hÉireann. 

Is é an tAire Creed a thug an t-aitheasc tosaigh a bhí dírithe ar staid reatha na n-idirbheartaíochtaí Breatimeachta agus mar a bhaineann siad le hiascaigh.  Thug an tUasal Pim Visser, Uachtarán Chomhlachas Eorpach na nEagraíochtaí Táirgeoirí Éisc agus an tUasal Joost Paardekooper ón gCoimisiún Eorpach léargas freisin ar an ábhar céanna.

Bhí díospóireacht phainéil ann ina dhiaidh sin ar ghlac ionadaithe ó Thionscal Iascaireachta na hÉireann páirt ann; Sean O’Donoghue ó KFO, Patrick Murphy ó IS&WFPO, Francis O’Donnell ó IFPO, Hugo Boyle ó ISEFPO agus Lorcán Ó Cinnéide ó IFPEA.

Labhair an tAire Creed faoi dhlúthpháirtíocht an EU27, á rá “is léir go bhfuil na Ballstáit iascaireachta agus an tionscal iascaireachta aontaithe agus daingean ó thaobh ár leasanna coitinne a chosaint.”

Ina dhiaidh sin dúirt an tAire “Tá sé tábhachtach freisin aird a tharraingt ar an obair iontach atá ar bun ag Comhghuaillíocht Iascaigh na hEorpa” a ndearna an tUasal Sean O’Donoghue ó KFO agus an tUasal Pim Visser ó EAPO ionadaíocht uirthi inniu.

Sa bplé ar staid reatha na n-idirbheartaíochtaí Breatimeachta, dúirt an tAire Creed  “Tá Éire ag iarraidh go mbeadh dlúthchaidreamh fós idir an tAE agus an Ríocht Aontaithe i ndiaidh an Bhreatimeachta”. Dúirt an tAire Creed freisin “is é seasamh EU27 go ndéanfadh aon iarracht srian a chur ar rochtain ar mheánna nó aon ghníomh aontaobhach ar chuótaí díobháil mhór do leasanna EU27 agus go gcuirfeadh sin isteach ar chaidreamh a bhunú amach anseo.  

Ar deireadh dúirt an tAire Creed; “léiríonn an méid daoine atá ag an ócáid seo an fonn atá sa Tionscal teacht le chéile le súil is leasanna na hÉireann a chosaint agus muid ag tabhairt aghaidh ar idirbheartaíochtaí an Bhreatimeachta.”

CRÍOCH

Date Released: 28 June 2018