By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Seimineár leis an miondíoltóir ar líne Alibaba reáchtáilte ag an Roinn agus Bord Bia

Béim curtha ar an leas mór a d'fhéadfadh cuideachtaí Bia agus Dí na hÉireann a bhaint as ardáin ar líne.

Reáchtáil an Roinn Talmhaíochta , Bia agus Mara agus Bord Bia seimineár inniu le pearsanra sinsearach de chuid Ghrúpa Alibaba, an t-ardán ar líne is mó ar domhan, atá lonnaithe sa tSín.

Tugadh deis leis an imeacht do bhreis is 60 cuideachta bia agus dí de chuid na hÉireann casadh le hionadaithe Alibaba agus tuiscint a fháil ar an múnla gnó atá acu i ndáil le táirgí a dhíol ar líne.  Leagadh béim ag an seimineár ar an ngá atá lena chinntiú go gcosnaítear cáil agus barántúlacht tháirgí bia agus dí na hÉireann a dhíoltar ar líne. Tabharfaidh sin cosaint don tomhaltóir chomh maith.

Is í an tSín an tríú margadh is tábhachtaí ag Éirinn, i ndiaidh na Ríochta Aontaithe agus na Stát Aontaithe d'onnmhairithe agraibhia, agus b'ionann luach na n-onnmhairí sin agus €975 mhilliún anuraidh.

ENDS

Date Released: 29 June 2018