By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Fáilte curtha ag Creed roimh Aire Talmhaíochta na Fraince go Corcaigh

Chuir an tAire Talmhaíochta, Bia & Mara, Michael Creed TD fáilte go Corcaigh inniu (Dé Sathairn) roimh a chomhghleacaí ón Fhrainc, an tUasal Stephane Travert atá tagtha go hÉirinn ar chuairt dhá lá. Bhuail an dá Aire le chéile i gCathair Chorcaí ar maidin le haghaidh pléití.

Dúirt an tAire tar éis an chruinnithe:

“Tá earnáil shuntasach agraibhia ag an bhFrainc mar atá ag Éirinn, agus dá bharr sin tá go leor de na hábhair chéanna imní acu is atá againne. Deis atá sa chuairt seo chun dul i mbun cainte le tír a bhfuil guth suntasach aici san AE ar ábhair atá ríthábhachtach d'Éirinn amhail athchóiriú an Chomhbheartais Talmhaíochta, an Breatimeacht agus Mercosur.  Táimid ar aon intinn faoi go gcaithfear an buiséad CAP atá beartaithe a mhéadú. Tá sé socraithe againn oibriú i gcomhar chun comhaontú a lorg ar an mbuiséad i measc Ballstát agus comhthuiscint a chur ar bun faoi shonraí na rialachán foilsithe.” 

Maidir leis na pléití faoin mBreatimeacht, dúirt an tAire:  

“Tá gach taobh ag cailleadh foighne faoin easpa dul chun cinn atá déanta go dtí seo sna hidirbheartaíochtaí faoin mBreatimeacht. Dhearbhaigh an tAire Travert arís tacaíocht na Fraince maidir le teorainn chrua ar oileán na hÉireann a chosc. Léirigh sé tacaíocht freisin dár n-iarrachtaí a chinntiú nach mbeidh táirgí a théann tríd an Ríocht Aontaithe chun an tAE a bhaint amach faoi mhíbhuntáiste de bharr an Bhreatimeachta.  Aontaíonn an dá thír go láidir leis an gcur chuige atá ag Tascfhórsa AE i leith Iascach agus maidir le leanúint leis an gcomhaontú tríthaobhach atá ann chun eachaí a iompar.  Ar deireadh, thug mé le fios go soiléir go raibh Éire glan i gcoinne mairteoil a bheith mar chuid d'aon Chomhaontú Saorthrádála AE-Mercosur.”

Thug an dá thoscaireacht cuairt ar an Jameson Experience i Mainistir na Corann tráthnóna.  Beidh an tAire Travert ina aoi ag an Aire Creed ag Cluiche Ceannais Iomána Sinsear na Mumhan i nDurlas idir Corcaigh agus An Clár. 

CRÍOCH

Date Released: 30 June 2018