By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Misean Trádála Agraibhia go dtí an tSín & Hong Cong faoi stiúir an Aire Creed

Thug toscaireacht mór ionadaithe ó thionscal bia na hÉireann aghaidh ar an tSín agus Hong Cong inniu (Dé Domhnaigh) mar chuid de mhisean trádála seachtaine faoi stiúir an Aire Talmhaíochta Bia agus Mara, Michael Creed T.D.

Ag labhairt faoin misean roimh ré, leag an tAire Creed béim ar an tábhacht atá le caidrimh thrádála a neartú go háirithe i bhfianaise an Bhreatimeachta agus deiseanna nua a chruthú d'earnáil agraibhia na hÉireann fás ar mhargaí idirnáisiúnta:

“Tá luach onnmhairithe agraibhia na hÉireann chun na Síne ag méadú i gcónaí agus is iontach an rud é sin.  Ach tá i bhfad níos mó ná socrú trádála idirbheartaíochta idir Éire agus an tSín. Tá comhoibriú i gceist ag leibhéil éagsúla. Bhí baint mhór ag cuairteanna polaitíochta ar gach aon taobh ag an leibhéal is airde, rannpháirtíocht theicniúil idir oifigigh ag cur dearbhú ar fáil maidir le caighdeáin sábháilteachta bia agus clár intéirneachtaí i mo Roinn d'oifigigh tréidlianna as an tSín le trust a chothú agus príomhchaidrimh a fhorbairt.

Is deis atá sa mhisean chun caidrimh atá ann a fhorbairt agus a threisiú. Tá se ríthábhachtach go leanfaimid ag ardú phróifíl na hÉireann mar fhoinse bia agus dí ar ardchaighdeán agus go leanfaimis an réimse onnmhairí chun na Síne agus Hong Cong.

Beidh deis ar leith againn an tseachtain seo earnáil mairteola na hÉireann a chur i láthair ceannaitheoirí agus dáilitheoirí ionchasacha ó tharla gur éirigh linn le gairid teacht ar mhargadh na Síne.   Ach táimid freisin ag iarraidh cur leis na naisc thrádála atá againn i réimsí eile ina measc déirí, muiceoil agus bia mara. Is mian linn aird a tharraingt ar cháilíochtaí earnáil bia agus dí na hÉireann ó thaobh sábháilteacht bia, inmharthanacht agus údarachta chun gné díolta ar leith a fhorbairt do tháirge na hÉireann"

"Tá méadú faoi chúig tagtha ar onnmhairí agraibhia na hÉireann chun na Síne ó thuairim is €200 mhilliún in 2010 go dtí beagnach €1 bhilliún anuraidh. Tá an tSín ar an tríú margadh is mó ag Éirinn ar an iomlán. B'fhiú €667 milliún onnmhairí déirí na hÉireann chun na Síne in 2017, agus tháinig méadú ó €37 milliún go €100.3 milliún ar luach na n-onnmhairí muiceola idir 2012 and 2017. Tá fás ag teacht freisin ar mhargadh na Síne maidir le bia mara agus le honnmhairí bia agus dí eile.

Dianchúrsa taistil a bheidh i gceist le breis is 20 coinne oifigiúil socraithe i 4 chathair -  Béising, Shanghai agus Hong Cong ina measc, an chéad choinne polaitíochta Dé Luain an 14 Bealtaine nuair a chasfaidh an tAire Creed le lucht tionchair i rialtas na Síne, na hAirí Zhang Mao Han Changfu ina measc.

Beidh Tara McCarthy, Príomhfheidhmeannach Bord Bia, ionadaithe sinsearacha ó Fhiontar Éireann chomh maith le Feidhmeannaigh Shinsearacha ó chuid de na cuideachtaí is mó sna hearnálacha mairteola, muiceola agus déiríochta agus bia mara i dteannta an Aire.

Ceann de mhórchoinní an turais ná a bheith rannpháirteach in SIAL, imeacht mór bia i Shanghai ina mbeidh deis ag cuideachtaí na hÉireann bualadh le lucht ceannaigh, dáilte agus déantúsaíochta ó earnáil bia na Síne.

Roimh an Misean Trádála labhair Tara McCarthy, Príomhfheidhmeannach Bord Bia agus dúirt:

“Tá acmhainní caite ag Bord Bia le cúpla bliain ar thuiscint níos fearr a fháil ar mhargadh na Síne.  Thugamar faoi 10 staidéar aonair léargais tomhaltóra ó 2013 a bhí dírithe ar an tSín.   Thum ár gcuid taighdeoirí agus ár speisialtóirí léargais iad féin go hiomlán i bpobail na Síne chun tuiscint níos fearr a fháil ar mar a ídítear bia agus deoch ansin. Tugann an infheistíocht sin deis dúinn eolas luachmhar a thabhairt ar ais d'onnmhaireoirí na hÉireann le go mbeidh siad in ann ullmhú níos fearr agus ag an am céanna ag cur gníomhaíocht promóisin s'againne féin sa mhargadh ar an eolas.

Deis thráthúil atá sa Mhisean Trádála seo faoi stiúir an Aire do Bord Bia agus don tionscal chun ár gcuid onnmhairí a thaispeáint do cheannaitheoirí agus do thomhaltóirí na Síne agus tá ríméad orm a rá go bhfuilimid ag tabhairt faoin misean seo agus go leor oibre déanta againn roimh ré.

Nótaí d'eagarthóirí:  Buaicphointí Thuras an Aire

Dé Luain an 14 Bealtaine Béising

Casfaidh an tAire Creed leis an Aire Zhang Mao

Casfaidh an tAire Creed leis an Aire Han Changfu

Cruinnithe Tionscail

Cruinniú le Cumann Feola na Síne agus le próiseálaithe

Fáiltiú Trádála ag Ambasáid na hÉireann

Dé Máirt an 15 Bealtaine Béising/Shanghai

Cruinniú le Stiúrthóir AQSIQ atá freagrach do Chustaim

Seimineár  - Bord Bia i mbun gnó sa tSín

Dé Céadaoin an 16 Bealtaine    Shanghai

An tAire ag freastal ar Sial  - an Taispeántas Nuálaíochta Bia is mó sa tSín

Bia mara na hÉireann á chur chun cinn ag ionad Miondíola MórChathrach

Cruinnithe den Tionscal Mairteola

Seimineár Feola Bhallstáit an AE

Déardaoin an 17 Bealtaine Shanghai/Hangzhou

Cruinnithe den Tionscal Déiríochta

Cruinniú le hAonach Allmhairíochta Idirnáisiúnta na Síne

Cruinnithe den Tionscal Déiríochta

Cruinniú leis an Aire Han & agus an Coimisinéir  Hogan

Dé hAoine an 18 Bealtaine  Hangzhou/Hong Cong

Aonach Thionscal Tae Hangzhou

Cruinniú le hÚdarás Sábháilteachta Bia Hong Cong

Freastal ar  'East meats West', Seimineár Mairteola agus Uaineola AE 

Cruinniú leis an Stiúrthóir Talmhaíochta, Iascaigh agus Caomhnaithe

 

CRÍOCH

Date Released: 14 May 2018