By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Dearbhaíonn An tAire Creed go mbeidh Ionadaíocht thar ceann Rialtas na hÉireann ag Taispeántas Allmhairithe Idirnáisiúnta na Síne 2018

Bhí an tAire Talmhaíochta, Bia & Mara, Michael Creed TD, i bhfeighil inniu (Déardaoin) agus meamram tuisceana á shíniú lena ndearbhaítear go mbeidh ionadaíocht thar ceann na hÉireann ag Taispeántas Allmhairithe Idirnáisiúnta na Síne i mí na Samhna i Shang-hai.

Ag labhairt dó tar éis na hócáide ar maidin i Shang-hai, dúirt an tAire Creed; “is mór an onóir d'Éirinn an cuireadh seo a fháil ó údaráis na Síne a bheith páirteach i imeachtaí mhí na Samhna i Shang-hai. Tá an tionscnamh seo á chur chun cinn go pearsanta ag Xi Jinping féin, Uachtarán na Síne, agus beidh líon measta 185,000 de lucht ceannacháin na Síne i láthair.  Tugann ócáid den chineál seo, arna chur chun cinn ag Rialtas na Síne, deis iontach d'onnmhairithe bia as Éirinn gnó a dhéanamh agus an caidreamh le ceannaitheoirí a threisiú.”

Tá leagtha amach ag Bord Bia go mbeidh seastán á thógáil acu i Halla Taispeántais an Bhia agus meastar go mbeidh Fiontar Éireann i láthair chomh maith.  Príomhfheidhmeannach Bord Bia, Tara McCarthy, a shínigh an meamram tuisceana ar maidin thar ceann thoscaireacht na hÉireann.  

Ar an lá deireanach i Shang-hai dó, bhí cruinnithe ardleibhéil ag an Aire Creed le comhlachtaí móra déiríochta, ina measc Wyeth, Newbaze agus Beingmate. Tá an Misean Trádála ag dul ar aghaidh anois go Hangzhou mar a mbeidh páirt á ghlacadh ag an Aire in imeachtaí éagsúla atá á n-eagrú ag Roinn Talmhaíochta na Síne. 

Dúirt an tAire mar fhocal scoir; “is den riachtanas go leantar ar aghaidh ag cur le clú agus le deá-cháil na hÉireann maidir le bia agus deoch ar ardchaighdeán a chur ar fáil agus go leathnaítear leis an réimse earraí a onnmhairítear go dtí an tSín.  Tá deis faoi leith againn i rith na seachtaine seo earnáil na mairteola in Éirinn a chur i láthair tar éis éirí linn le gairid rochtain a fháil ar mhargadh na Síne.  Táthar ag tnúth chomh maith le treisiú leis an gceangal trádála maidir le réimsí eile, mar shampla, déiríocht, muiceoil agus bia mara.  Is mian linn aird a dhíriú ar an dea-theist atá ar earnáil an bhia agus na dí in Éirinn, maidir le sábháilteacht bia, cúrsaí inmharthanachta agus iontaofachta, ionas go gcruthaítear cúis eisceachtúil ceannacháin maidir le hearraí na hÉireann.”

Added 17.05.18

Bhí an tAire Talmhaíochta, Bia & Mara, Michael Creed TD, i bhfeighil inniu (Déardaoin) agus meamram tuisceana á shíniú lena ndearbhaítear go mbeidh ionadaíocht thar ceann na hÉireann ag Taispeántas Allmhairithe Idirnáisiúnta na Síne i mí na Samhna i Shang-hai.  Feictear an tAire sa phictiúr le hionadaithe Thaispeántas Allmhairithe Idirnáisiúnta na Síne.  Tá oifigigh de chuid na Roinne Talmhaíochta, Bia & Mara, de chuid na hAmbasáide agus de chuid Bhord Bia sa toscaireacht ar an misean trádála in éineacht leis an Aire‌.

CRÍOCH

 

Date Released: 17 May 2018