By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Nicholas Hartery ceaptha ina Chathaoirleach ar Rásaíocht Capall Éireann ag an Aire Creed

D'fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D., inniu go bhfuil an tUasal Nicky Hartery ceaptha ina Chathaoirleach ar Rásaíocht Capall Éireann aige.  Dúirt an tAire Creed; “Is cúis mhór áthais dom an tUasal Hartery a cheapadh i bpost an Chathaoirligh ar Rásaíocht Capall Éireann agus tá mé cinnte go ndéanfaidh sé ceannaireacht straitéiseach den nuáil agus stiúir stuama a chur ar fáil d'earnáil na rásaí capall”. Ceapadh an tUasal Hartery tar éis don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí próiseas iomaíochta a rith.

Luaigh an tAire chomh maith: "tá réimsí móra dúshláin le sárú ag Éirinn go ceann cúig bliana, go háirithe i gcomhthéacs Brexit, agus is mór an leas a dhéanfaidh leanúnachas maidir le ceannasaíocht láidir do Rásaíocht Capall Éireann.  Guím gach rath ar an Uasal Hartery sa ról ceannasaíochta seo i mbun tionscal inmharthana rásaí capall a chur chun cinn ar bhealach a chruthóidh breis fostaíochta agus an tairbhe is fearr do chúrsaí eacnamaíochta na tíre.”

Lean an tAire Creed ar aghaidh le moladh ar an iar-Chathaoirleach, Joe Keeling. “Is mian liom mo mhórbhuíochas de Joe Keeling as an dúthracht a chaith sé le cathaoirleacht ar Rásaíocht Capall Éireann le cúig bhliana anuas a chur in iúl.  Thug a chuid taithí ar chúrsaí gnó, an chathaoirleacht chríochnúil a rinne sé ar an mBord agus a chuid oibre leis an eagraíocht torthaí soiléire i gcrích.  Chruthaigh Joe go sármhaith i mbun HRI a stiúradh agus bhí sé dian díocasach i rith an ama maidir le misean Rásaíocht Capall Éireann an tír seo a chur ar aghaidh agus a chur chun tosaigh mar shárionad barr feabhais ar fud thíortha uile an domhain maidir le rásaíocht capall agus graíonna.  Guím gach rath air ina chuid beartaíochta san am atá le theacht”.

Beathaisnéis/Eolas faoin gCathaoirleach nua

Tá suim ag an Uasal Hartery i gcapaill ó thús a shaoil agus é ina úinéir graí i gContae Luimnigh mar a n-oibrítear i mbun pórúcháin maidir le capaill folaíochta le haghaidh rásaíocht ar an réidh den chuid is mó agus searraigh, searraigh bliana agus láracha searraigh a dhíol ag ócáidí móra díolacháin de leithéid Goffs, Tattersalls agus Arqana na Fraince.  Bíonn capaill ag rásaíocht aige freisin in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe agus sa Fhrainc agus tá rásaí de Ghrúpaí 1, 2 agus 3 buaite ag capaill dá chuid.

Is é an tUasal Hartery atá ina Chathaoirleach faoi láthair ar  Cement Roadstone Ireland (CRH) ó ceapadh sa phost sin é sa bhliain 2012 tar éis dó fónamh ina stiúrthóir i rith na mblianta 2004 – 2012. Tá sé ina Chathaoirleach freisin (ón mbliain 2009 i leith) ar Musgrave Group, comhlacht mórdhíolacháin bia de chuid na hÉireann. Tá sé ina Uachtarán agus ina Phríomhfheidhmeannach freisin ar PRODIUM, comhlacht comhairleoireachta agus comhairle gnó (ón mbliain 2009 i leith). Bhí postanna sinsearacha bainistíochta ag an Uasal Hartery roimhe seo le cuideachtaí éagsúla idirnáisiúnta, Dell Computers, Eastman Kodak, EMEA, Verbatim Corporation agus General Electric ina measc.

Nóta don eagarthóir:

Post go ceann tréimhse cúig bhliana atá i gceist agus rinneadh an ceapachán tar éis don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí próiseas iomaíochta a rith.

 

CRÍOCH

Date Released: 24 May 2018