By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Press Releases November 2018

Title Date
First Agri-Food Trade Mission to Indonesia and Malaysia Concludes with High-Level Meetings in Kuala Lumpur 01 November 2018
Cruinnithe Ardleibhéil i Kuala Lumpur mar Chlabhsúr leis an gCéad Mhisean Agraibhia go dtí an Indinéis agus an Mhalaeisia 01 November 2018
Minister Creed Announces Commencement of €20m Payments for Year 2 of the Knowledge Transfer Programme 01 November 2018
Tús Curtha le hÍocaíochtaí €20m do Bhliain 2 den Chlár Aistrithe Faisnéise Fógartha ag an Aire Creed 01 November 2018
Department meets with Key Market Access Officials in Beijing 02 November 2018
Lucht na Roinne ag casadh le Príomhoifigigh i mBéising chun Teacht ar an Margadh a Phlé 02 November 2018
Minister Creed Welcomes EU Commission Co-Funding Decision for a Bord Bia Pork and Beef Promotion Campaign In The Philippines, South Korea & Vietnam 04 November 2018
Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh Chinneadh Cómhaoinithe an Choimisiúin Eorpaigh d'Fheachtas Cur Chun Cinn Muiceola agus Mairteola Bhord Bia sna Filipíní, sa Chóiré Theas & i Vítneam 04 November 2018
Minister Andrew Doyle leads Irish food and seafood participation in major trade Expos in Shanghai and Qingdao 05 November 2018
Comhlachtaí bia agus bia mara na hÉireann rannpháirteach i Móraonaigh i Shang-hai agus i Qingdao faoi stiúir an Aire Andrew Doyle 05 November 2018
Creed Announces Roll-Out of Sustainability Support & Advisory Programme 05 November 2018
Feidhmiú Céimneach an Chláir Inbhuanaitheachta Tacaíochta & Comhairleach fógartha ag Creed 05 November 2018
International Negotiations on Mackerel Quotas for 2019 take place in Ireland National Seafood Centre, Clonakilty 07 November 2018
Idirbheartaíochtaí Idirnáisiúnta ar Chuótaí Ronnach do 2019 ar siúl in Éirinn An tIonad Náisiúnta Bia Mara, Cloich na Coillte 07 November 2018
Minister Andrew Doyle leads Irish delegation at Seafood Expo in Qingdao 07 November 2018
Toscaireacht na hÉireann ag Móraonach Bia Mara i Qingdao faoi stiúir an Aire Doyle 07 November 2018
Brexit and the meat sector key topics for the 18 meeting of the Food Wise 2025 High Level Implementation Committee 08 November 2018
An Breatimeacht agus earnáil na feola i measc na bpríomhábhar plé ag an 18ú cruinniú de Choiste Forfheidhmiúcháin Ard-Leibhéil Food Wise 2025 08 November 2018
N & P Statements January to October 2018 now available 12 November 2018
Minister Creed welcomes significant progress on Fodder Deficit 12 November 2018