By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Comhlachtaí bia agus bia mara na hÉireann rannpháirteach i Móraonaigh i Shang-hai agus i Qingdao faoi stiúir an Aire Andrew Doyle

Freastalóidh an tAire Stáit sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Andrew Doyle T.D. an tseachtain seo ar an CIIE i Shang-hai (Móraonach Allmhairithe agus Onnmhairithe na Síne).  Tá i gceist leis an Móraonach seo faoi threoir Rialtas na Síne, a bheidh le hoscailt ag an Uachtarán Xi Jingping, a bheith ina ardán chun tiomantas na Síne don trádáil idirnáisiúnta a léiriú. Is faoi stiúir Heather Humphreys TD, an tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, a bheidh toscaireacht na hÉireann i láthair.

Dúirt an tAire Doyle atá i Shang-hai: "Tá áthas orm go mbeidh láithreacht mhór ag Bord Bia agus ag 11 chuideachta feola agus déiríochta de chuid na hÉireann ag an CIIE. Cuirfidh sin deis iontach ar fáil chun cumarsáid dhíreach a dhéanamh le príomhcheannaitheoirí trádála, lucht meán agus lucht tionchair na Síne maidir le caighdeán, sábháilteacht agus inbhuanaitheacht bhia agus dheochanna na hÉireann".

Is í an tSín an tríú margadh onnmhairithe is tábhachtaí atá againn agus b'ionann na honnmhairí agraibhia ar fad anuraidh agus €1 bhilliún.  Is í an dara margadh is mó atá againn do tháirgí déiríochta agus muiceola, agus is margadh mór atá inti d'onnmhairí bia mara. Tá súil agam anois agus teacht againn ar an margadh, go n-éireoidh go maith le mairteoil na hÉireann sa mhargadh thar a bheith luachmhar seo.

Dúirt Tara McCarthy, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Bhord Bia: "Cuireann an CIIE ardán iontach ar fáil chun casadh le páirtithe leasmhara tábhachtacha polaitiúla agus tráchtála i margadh na Síne. Bainfidh Bord Bia, a bheidh ag obair i gcomhar leis an Roinn, leas as an deis seo chun cur leis an gclú atá ar an tionscal atá againn sa mhargadh.

I rith na seachtaine, tabharfaidh an tAire Doyle a aghaidh ar Qingdao chun rannpháirtíocht na gcuideachtaí as Éirinn sa Mhóraonach Bia Mara a stiúradh, ceann de na haontaí bia mara is mó ar domhan.  Tháinig fás sciobtha ar onnmhairí bia mara na hÉireann chuig an tSín go dtí breis is €28 milliún anuraidh, agus is léir go bhfuil áit ann le haghaidh tuilleadh fáis.  Déanfar ionadaíocht ar suas le 12 de chuideachtaí bia mara as Éirinn ag seastán Origin Green Ireland.

Is i ndiaidh cruinnithe trádála chun teacht a bheith ar an margadh feola a thionóil oifigigh na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara i mBéising Dé hAoine a bheidh an chuairt trádála seo á tabhairt, chomh maith leis an Misean Trádála chun na hIndinéise agus na Malaeisia faoi stiúir Michael Creed TD, an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara.

"Tá forbairt margaidh, lena n-áirítear margaí nua a fhorbairt, a thuiscint agus a mheas, ina phríomhthéama inár straitéis chomhroinnte, Food Wise 2025" a dúirt an tAire Doyle ar deireadh "agus is freagairt thábhachtach í ar na dúshláin a bheidh i gceist leis an mBreatimeacht."

 

CRÍOCH

Date Released: 05 November 2018