By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Idirbheartaíochtaí Idirnáisiúnta ar Chuótaí Ronnach do 2019 ar siúl in Éirinn An tIonad Náisiúnta Bia Mara, Cloich na Coillte

Tá fáilte curtha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. roimh atosú idirbheartaíochtaí idirnáisiúnta tábhachtacha Dé Céadaoin ar na Cuótaí Ronnach don stoc atá san Atlantach Thoir Thuaidh do 2019. Tá an Roinn Talmhaíochta Bia agus Mara ag óstáil na n-idirbheartaíochtaí thar ceann an AE, ina bhfuil aon tír déag AE agus neamh-AE le bheith páirteach san Ionad Náisiúnta Bia Mara i gCloich na Coillte, Contae Chorcaí agus a leanann ó bhabhta tosaigh idirbheartaíochtaí i Londain i mí Dheireadh Fómhair.

Dúirt an tAire Creed “Iascach ronnach an t-iascach is tábhachtaí atá againn ó thaobh na heacnamaíochta de agus tá na hidirbheartaíochtaí an-dúshlánach i mbliana ós rud é gurb í an chomhairle eolaíoch nua atá ann go laghdófaí cuótaí 61%. Tá imní i measc phobal na heolaíochta faoi cháilíocht na comhairle sin ach ní mór dúinn an fhaisnéis ar fad atá ar fáil, inbhuanaitheacht an stoic agus an tábhacht shocheacnamaíoch a bhaineann leis an iascach ronnach do phobail imeallacha cois cósta a chur san áireamh”.

Dúirt an tAire Creed chomh maith: “Beidh na hidirbheartaíochtaí seo an-deacair ar fad. Ba chiorrú suntasach an ciorrú 61% ar an gCuóta Ronnach do 2019 do thionscal na hiascaireachta ar an gcósta thiar, i nDún na nGall, i nGaillimh, i gCiarraí & i gCorcaigh ach go háirithe. Tá Éire tiomanta d'inbhuanaitheacht fhadtéarmach an stoic seo agus rinneadh obair chrua go dtí seo chun freagra níos céimnithe a fháil ar an gcomhairle eolaíoch, ag glacadh san áireamh go mbeidh sé faoi réir athbhreithniú iomlán agus dearbhú cáilíochta go luath in 2019”.

Déanfaidh toscaireachtaí as Éirinn, an Ríocht Aontaithe, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ísiltír, an Danmhairg, an tSualainn, an Iorua, an Íoslainn, an Graonlainn & na hOileáin Fharó iarracht teacht ar chomhaontú maidir leis an ngabháil iomlán incheadaithe (TAC) do ronnaigh do 2019. Táthar ag súil le suas le 50 toscaireacht idirnáisiúnta in Iarthar Chorcaí do na hidirbheartaíochtaí a mhairfidh trí lá.  Déanfaidh oifigigh ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ionadaíocht ar Éirinn ag na hidirbheartaíochtaí seo agus le tacaíocht ó eolaithe Fhoras na Mara.

Ina dhiaidh sin dúirt an tAire “Tá mé sásta go bhfuil Éire, thar ceann an AE, ag óstáil an dara babhta seo de na hidirbheartaíochtaí Ronnach san Ionad Náisiúnta Bia Mara i gCloich na Coillte. Léirítear tábhacht eacnamaíochta an stoic seo do thionscal iascaireachta na hÉireann na hidirbheartaíochtaí seo a bheith á n-éascú ag mo Roinn in Éirinn. Is é an stoc Ronnach an stoc is luachmhaire d'fhlít na hÉireann, agus don AE ina iomláine, agus is chun ár leasa féin é go bhfaighimid comhaontú ag an leibhéal idirnáisiúnta i dtaca le socruithe bainistíochta agus i dtaca leis na leibhéil gabhála don stoc seo.

Nótaí d'Eagarthóirí:

Tá Ronnaigh le fáil go príomha in uiscí an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus is stoc thar a bheith aistreánach atá ann. Dá bharr sin teastaíonn idirbheartaíocht idir na páirtithe ábhartha ('Stáit Cósta') ar an gcaoi is fearr is féidir le hacmhainn chomhroinnte a bhainistiú ar bhealach atá inbhuanaithe.  Is é Iascach Ronnach an t-iascach is mó in Éirinn a chothaíonn flít mór i nDún na nGall agus ar feadh bhord farraige an iarthair. Chomh maith leis sin tacaíonn an t-iascach le monarchana próiseála i nDún na nGall, i nGaillimh, i gCiarraí agus i gCorcaigh.

 

CRÍOCH

Date Released: 07 November 2018