By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

An Breatimeacht agus earnáil na feola i measc na bpríomhábhar plé ag an 18ú cruinniú de Choiste Forfheidhmiúcháin Ard-Leibhéil Food Wise 2025

Ba é an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara an Teachta Dála Michael Creed a rinne cathaoirleacht ar an 18ú cruinniú de Choiste Forfheidhmiúcháin Ard-Leibhéil Food Wise 2025 (HLIC), áit ar pléadh an Breatimeacht (buanmhír ar an gclár) agus Tuarascáil Forfheidmiúcháin Feola Food Wise.

Maidir leis an mBreatimeacht, dúirt an tAire Creed "is deis iad na córais comhordaithe, mar a bhaineann le próiseas Food Wise 2025, lena chinntiú go bhfuil gach gníomhaireacht stáit lena mbaineann ag teacht le chéile i dtaobh a bheith ullmhaithe don Bhreatimeacht. Cuireadh tuarascáil faoi bhráid an Choiste Forfheidhmiúcháin Ard-Leibhéil inniu ar an obair atá ar bun ar fud an Rialtais sa réimse seo.  Tá mo Roinnse ag déanamh a cuid sna hullmhúcháin seo atá ar bun ag an Rialtas uile do nuair a imeoidh an Bhreatain as an Aontas Eorpach agus leanfaidh sí i mbun caidrimh le páirtithe leasmhara agus le saoránaigh tríd an tionscnamh "Éire a bheith faoi réir don Bhreatimeacht" agus trí choistí comhchomhairleacha na Roinne féin.

Cuireadh tuarascáil ó Ghrúpa Forfheidhmiúcháin Feola Food Wise faoi bhráid an Choiste freisin. Tugadh an grúpa seo le chéile faoi chathaoirleacht Michael Dowling chun monatóireacht a dhéanamh go bhfuil gníomhartha feola Food Wise á gcur i bhfeidhm agus á dtiomáint agus ar fhorbairt na n-earnálacha feola. Bhí sraith cruinnithe ag an Roinn le páirtithe leasmhara sna hearnálacha mairteola, caoireola, muiceola agus éineola sular cuireadh an tuarascáil i dtoll a chéile.

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire Creed: “Is mór an t-údar misnigh grúpa mar seo, atá comhdhéanta de pháirtithe leasmhara ar fud na hearnála feola agus i réimsí éagsúla den slabhra soláthair,  a fheiceáil ag obair i gcomhar chun tuarascáil thairbheach a chur i dtoll a chéile a chuirfidh eolas ríthábhachtach ar fáil chun uaillmhian Food Wise 2025 a bhaint amach.    Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh leis an gCathaoirleach Michael Dowling agus leis na grúpaí páirtithe leasmhara sa tionscal faoin obair ríthábhachtach atá déanta acu.

Added 08.11.2018 

 

CRÍOCH

Date Released: 08 November 2018