By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Ráitis N & P ó Eanáir go Deireadh Fómhair 2018 ar fáil anois

Tá sé fógartha ag an Roinn Talmhaíochta, Bia, agus Mara go bhfuil ráitis Nítrigine agus Fosfair (Ráitis N&P) don tréimhse ó Mhí Eanáir go Mí Dheireadh Fómhair 2018 ar fáil anois ar chóras ar-líne na Roinne ag www.agfood.ie.

Tá na ráitis seo an-úsáideach d'fheirmeoirí le gur féidir pleanáil don chuid eile den bhliain, ionas gur féidir a chinntiú go bhfuiltear ag cloí le teorainneacha na Rialachán Níotráití, trína seachnófar pionóis mar gheall ar na teorainneacha 170 kg Nítrigine an heicteár nó an teorainn dóibh sin a bhfuil maolú faofa 250 kg Nítrigine an heicteár acu a bheith a sárú.

 Is féidir le feirmeoirí nach bhfuil cláraithe le haghaidh agfood.ie sin a dhéanamh trí logáil isteach ar  www.agfood.ie agus trí chliceáil ar an gcnaipe 'Cláraigh'. Chun uimhir fón póca a chlárú le haghaidh foláirimh téacs SMS amach anseo téigh chuig https://www.agriculture.gov.ie/contactsupdates chun teacht ar an bhfoirm cláraithe, nó más maith leat, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an oifig réigiúnach.

Tá an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ag iarraidh a mheabhrú d'fheirmeoirí nach mór taifid níotráití chun leasacháin orgánacha a aistriú, ainmhithe a aistriú go sealadach le linn na bliana nó comhaontuithe cíosa féaraigh gearrthéarmacha (Taifid 3,4,5 -Foirmeacha) a bheith istigh ar 31 Nollaig 2018 nó roimhe.

Ba chóir foirmeacha comhlánaithe a chur isteach ar ríomhphost chuig nitrates@agriculture.gov.ie

 ar an bpost chuig:

An Rannóg Níotráití
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara,
Eastáit Chaisleán Bhaile Sheonach
Co. Loch Garman

Tá tábhacht faoi leith ag baint leis na foirmeacha seo d'fheirmeoirí atá ag iarraidh go mbeadh fáil acu ar chomhaontuithe dá leithéid d'fhonn a chinntiú go gcloítear le teorainneacha na Rialachán Níotráití. Ní féidir ach Taifid a fhaightear roimh an sprioc-am a chur san áireamh agus leibhéil níotráite á ríomh do 2018. 

CRÍOCH

Date Released: 12 November 2018