By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Tús curtha le Réamhíocaíochtaí GLAS 2018, ar fiú €116m iad, fógartha ag an Aire Creed

D'fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. go bhfuil tús curtha inniu le réamhíocaíochtaí 2018 maidir leis an Scéim Ghlas, Íseal-Charbóin, Agra-chomhshaoil (GLAS). Íocfar breis is €116m le níos mó ná 33,000 rannpháirtí nuair a dhéanfar an chéad tsraith íocaíochtaí faoin scéim. Tá an íocaíocht seo á déanamh coicís níos luaithe i mbliana agus beidh 7,000 rannpháirtí breise ag fáil íocaíochtaí sa chéad tráinse seo i gcomparáid le anuraidh.

Dúirt an tAire; “Tá áthas orm go bhfuil tús curtha leis na híocaíochtaí seo níos luaithe ná mar a bhí beartaithe agus go mbeidh íocaíocht le fáil ag níos mó rannpháirtithe ná riamh faoin gcéad tsraith íocaíochtaí. Tá an íocaíocht €116m seo á déanamh chomh maith de bharr gur éirigh liom comhaontú an Choimisiúin Eorpaigh a fháil maidir le ráta réamhíocaíochta níos airde, 85% do 2018. Is tacaíocht luachmhar a bheidh sna híocaíochtaí sin d'fheirmeoirí ar fud na hÉireann agus beidh fáilte mhór rompu sa gheilleagar tuaithe i gcoitinne.

Dúirt an tAire chomh maith “Nuair a chuirfear an íocaíocht GLAS seo leis an réamhíocaíocht BPS agus leis na híocaíochtaí ANC, is tuairim is €1.1 billiún an méid iomlán a bheidh íoctha le feirmeoirí le sé seachtaine anuas. Is cúnamh ollmhór é seo maidir le sreafaí airgid ar an bhfeirm agus léiríonn seo arís go bhfuil Éire chun tosaigh ar bhallstáit eile an AE i ndáil le réamhíocaíochtaí ar an scála sin a dhéanamh. 

Ar deireadh, dheimhnigh an tAire go mbeidh sraitheanna íocaíochtaí GLAS á ndéanamh in aghaidh na seachtaine ón tseachtain seo chugainn ar aghaidh agus mhol sé d'fheirmeoirí nach bhfuil cáipéisí curtha ar aghaidh acu fós, cáipéisí mar Phleananna Bainistíochta Cothaithe Feirme, Pleananna Bainistíochta Coimíneachta, Pórtha Neamhchoitianta nó Scaradh Astaíochtaí Ísle teagmháil a dhéanamh lena ngníomhairí GLAS agus a chinntiú go gcuirtear na cáipéisí sin ar aghaidh chomh luath agus féidir le go bhfaighidh siad a gcuid íocaíochtaí.

Nótaí d'Eagarthóirí:

Tá síneadh curtha le huaireanta oscailte Líne Chabhrach GLAS chun éascaíocht a dhéanamh d'fheirmeoirí ar mian leo teagmháil a dhéanamh leis an Roinn maidir lena n-íocaíochtaí GLAS.  Is féidir glaoch ar an Líne Chabhrach ar 076 106 4451

Don tréimhse ón 19 go 22 Samhain agus ón 26 go 29 Samhain, beidh rannpháirtithe in ann glaoch ar an Líne Chabhrach idir 9.00am agus 7.30pm i rith na seachtaine agus idir 9.00am agus 1.00pm Dé Sathairn an 17 Samhain agus Dé Sathairn an 24 Samhain 2018.  

 

CRÍOCH

Date Released: 14 November 2018